88.A změna ÚPML

Návrh 88.A změny ÚPML pro veřejné projednání

textová část návrhu [pdf]

odůvodnění změny územního plánu [pdf]

Veřejné projednání se koná v pondělí 18. 12. 2017 od 16. hodin v zasedací místnosti č. 202 historické budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je středa 27. 12. 2017.

Podání musí být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu  (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh 88.A změny ÚPML pro společné jednání

textová část návrhu [pdf]

odůvodnění změny územního plánu [pdf]

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do čtvrtka 14. 9. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!