88.A změna ÚPML

Návrh 88.A změny ÚPML pro společné jednání

textová část návrhu [pdf]

odůvodnění změny územního plánu [pdf]

 

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do čtvrtka 14. 9. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!