89. změna ÚPML

Návrh 89. změny územního plánu města Liberce pro veřejné jednání (fáze projednání dle § 52 stavebního zákona)

textová část dokumentace

návrh [pdf]

odůvodnění [pdf]

grafická část

hlavní výkres - platný stav 1: 5 000 [pdf]

hlavní výkres - změna 1: 5 000 [pdf]

 

Veřejné projednání návrhu 89. změny územního plánu města Liberce se koná v pondělí 19. 2. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti č. 202 historické budovy radnice (nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je středa 28. 2. 2018.

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh 89. změny územního plánu města Liberce pro společné jednání (fáze projednání dle § 50 stavebního zákona)

textová část dokumentace

návrh [pdf]

odůvodnění [pdf]

grafická část

hlavní výkres - platný stav 1: 5 000 [pdf]

hlavní výkres - změna 1: 5 000 [pdf]

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky k návrhu pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do pondělí 20. 11. 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. 

 

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh zadání 89. změny územního plánu města Liberce (fáze projednání dle § 47 stavebního zákona)

návrh zadání (pdf)

 

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání nejpozději do čtvrtka 27. dubna 2017. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno vždy písemně a to:  - poštou na adresu: Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,

- osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce,

- elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u,

- elektronicky na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).