Volby 2016

V pátek dne 21.10.2016 uplynula lhůta pro možné podání návrhu na soudní přezkum voleb do Zastupitelstva Libereckého kraje, v této lhůtě u Krajského soudu Ústí nad Labem – pobočka Liberec byly podány návrhy na soudní přezkum voleb.

Činnost okrskových volebních komisí tedy není ukončena (viz ust. § 45 odst. 2 zák. o volbách do ZK), proto magistrát prozatím nemůže vyplácet odměny a paušální náhrady ušlého výdělku.

Informace k volbám poskytuje Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního a živnostenského, tel. 485 243 711 a Veronika Hiršalová, specialista odboru správního a živnostenského, tel. 485 244 948.