Volby 2016

Dne 8. 11. 2016 Krajský soud v Ústí n. L. – pobočka v Liberci rozhodl o obou návrzích na neplatnost hlasování při volbách do ZLK 2016, a to tak, že oba podané návrhy byly zamítnuty.

Na základě rozhodnutí soudu byla dne 8. 11. 2016 UKONČENA ČINNOST OVK. Tím začíná plynout 30 denní lhůta pro vyplacení odměn. Odměny budou vyplaceny ve výplatním termínu v měsíci prosinci, tj. 8. 12. 2016.

Tímto děkujeme všem členům okrskových volebních komisí za spolupráci. 

Informace k volbám poskytuje Mgr. Jitka Štíchová, vedoucí odboru správního a živnostenského, tel. 485 243 711 a Veronika Hiršalová, specialista odboru správního a živnostenského, tel. 485 244 948.