28.01.2013
Jan Král

Chtějí řešit situaci ve Fügnerově ulici

Nepříznivá sociální politika státu, přetrvávající ekonomická krize, velmi složité právní prostředí a nedostatečná legislativa a prevence – to jsou možné důvody nárůstu počtu občanů, kteří se ocitají ve velmi špatné sociální situaci.

Na problém související s lidmi bez domova upozornil ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík. Šéf libereckých strážníků pozval na prosincové pracovní setkání s tématem „Zajištění veřejného pořádku na terminálu MHD Fügnerova a okolí“ ředitele městských společností, představitele organizací poskytujících sociální služby, vedení Statutárního města Liberec a zástupce Policie ČR.

Městská policie Liberec eviduje za rok 10 tisíc výjezdů hlídek. Dopravní terminál a Fügnerova ulice z toho přestavuje zhruba 6 %, tedy 631 výjezdů. Strážníci v této oblasti řeší ročně 1 241 přestupků včetně dopravních.

„Situace ve Fügnerově ulici začíná být neúnosná. Za stávajících legislativních podmínek a současného početního stavu to strážníci ani policie nejsou schopni řešit,“ uvedl na začátku své zprávy Ladislav Krajčík.

Bezdomovci, závislí na drogách a alkoholu, nepřizpůsobiví, partičky adolescentů a děti ze sociálně znevýhodněných rodin jsou většinou původci všech problémů. A těch je velká škála. Od znečišťování prostranství přes rvačky, obtěžování kolemjdoucích, ničení městského zařízení, krádeže v obchodech i kapsách okolojdoucích – to vše je zde na denním pořádku. Problematický je výskyt těchto skupin v okolních parčících a na zelených plochách s lavičkami. Ty není možné téměř používat. Mimo jiné zde v nejhorších případech hrozí nakažení žloutenkou či svrabem. Ukázkovým příkladem je parčík se želvičkami, původně určený pro děti.

Lidská práva a zákon

„Občané jsou situací, která má tendenci gradovat, hodně znepokojeni. A co dělá městská policie? ptají se. Mohu říci, že maximum. Ve Fügnerově ulici jsou denně hlídky, umisťujeme zde mobilní služebnu, připravujeme ve spolupráci s PČR nárazové akce, máme instalovaný kamerový systém a tak dále. Přes všechna možná opatření je situace čím dál horší. Bohužel nemůžeme lidi předvést za to, že sedí na lavičce a zapáchají, je to jejich právo. Strážníci musí ctít zákony a lidská práva jsou nedotknutelná,“ dokresluje Krajčík.

Složitou situaci v této lokalitě potvrdili i zástupci technických služeb. „V oblasti Fügnerovy ulice a Soukenného náměstí jsou problémy s úklidem. Svoz odpadu tam probíhá třikrát denně a nestačí to. Na zajištění letního úklidu v Liberci potřebujeme 14 milionů ročně a jen tato oblast nám odčerpává milion,“ doplnil vedoucí odboru správy veřejného majetku David Novotný.

Pracovní setkání nad stavem ve Fügnerově ulici otevřelo dlouholeté choulostivé téma. Problém je, že se do jednoho místa soustředila velká koncentrace lidí. Terminálem projde většina ze 75 tisíc denních cestujících vozy MHD a je zde vchod do největšího obchodního domu v Liberci.

Podle vyjádření představitelů organizací, které pomáhají sociálně slabým, závislým a lidem na ulici, rychlé řešení neexistuje. Lze však podniknout kroky, které mohou situaci zlepšit. V první řadě je třeba pochopit příčiny bezdomovectví konkrétních osob.

Měli by být v ústavech, ne na ulici

S překvapivou informací přišel Radek Hanzl, vedoucí nízkoprahového denního centra ve Valdštejnské ulici, které pomáhá bezdomovcům. V Liberci jich registrují na šest stovek. Vedoucí denního centra vysvětlil, že je rozšířeným omylem, že bezdomovci si často svůj osud vybrali sami.

„Hodně těchto lidí je na ulici proto, že jsou nemocní. Je mezi nimi například hodně schizofreniků, závislých a mentálně postižených osob. Až 90 % z nich trpí nějakou závislostí. O tuto velkou skupinu lidí by se mělo postarat zdravotnictví, měli by být ve specializovaných ústavech. Bohužel naše zdravotnictví se o ně postarat nedokáže. Jsou volní a neumí s touto situací naložit. To je obrovský problém, který my, ani policie nedokážeme vyřešit. Dalším faktem je, že řada bezdomovců, kteří se v centru města vyskytují, nejsou vůbec z Liberce. Jsou to často lidé, s nimiž se prostě nedokážeme domluvit. Jsme nízkoprahové centrum, ale tito lidé mají často práh nulový. Naproti tomu naši klienti nejsou vůbec jako bezdomovci vnímáni,“ vysvětlil Radek Hanzl.

Streetworker

Cestou, jak těmto lidem pomoci a zároveň zlepšit situaci v ulicích, je motivace. „Naše klienty můžeme ve spolupráci s městskou policií motivovat, jak pozitivně, tak negativně, aby se nezdržovali v centru Liberce. Potřebujeme k tomu ale také více prostředků a zoufale nám chybí terénní pracovník, který by pracoval s klienty přímo na ulici,“ nastínil jednu z možností Hanzl. O chybějícím tzv. streetworkerovi hovořily i zástupkyně dalších organizací. Obecně je však nedostatek peněz. Například není pro letošní rok jasné financování sociálních služeb z krajského úřadu, ani ze státních dotací.

Fügneráci

Vedle bezdomovců jsou další skupinou, a také více problematickou, tzv. Fügneráci - party mladých lidí, které vyvolávají výtržnosti, kradou a užívají drogy. Mladí lidé, jimž dala Fügnerova ulice dokonce jméno, jsou jejím nechtěným koloritem. Mají za sebou dětství na ulici. Řada z nich pochází z pasťáků, diagnostických ústavů, z rodin narkomanů.

Pracovní skupina

Na pracovním jednání bylo předjednáno několik kroků k eliminaci popsaných negativních jevů. Organizace poskytující sociální služby navrhují zajistit zkušeného terénního pracovníka, detailně zmapovat situaci v kritických místech, rozšířit působnost a kapacitu nízkoprahových center, užší spolupráci s městskou a státní policií.

Vedení dopravního podniku nabídlo strážníkům prostor pro stálou služebnu přímo na terminálu MHD. Zároveň bude do kritických linek autobusů instalovat bezpečnostní kamery – začne u linky 16 do Machnína. Ředitel městské policie slíbil ještě větší aktivitu strážníků se zaměřením na prevenci a navrhl zřízení stálé pracovní skupiny. Město přispělo novou vyhláškou zakazující pití alkoholu na veřejném prostranství. Dává tak městské policii pravomoc kontrolovat a postihovat osoby, které okupují s krabicovými víny lavičky v centru Liberce.

„Těší mě, že toto jednání přineslo hned nějaké konkrétní návrhy. Bohužel, je nutné jít až na hranici zákona a využít všech prostředků, aby město ochránilo své občany. Padlo hodně námětů, které je třeba dále rozpracovat. Rozhodně budeme pokračovat v dalších schůzkách, abychom řešení problémů s bezpečností a čistotou efektivně posunuli,“ uvedl na závěr náměstek primátorky Lukáš Martin.

Text: Pavel Chmelík

Nastavení cookies