26.04.2013
Jan Král

Kogenerační jednotka na Františkově zahájila zkušební provoz

Změna systému zásobování teplem na tomto libereckém sídlišti přinesla zkrácení parních rozvodů a snížení ztrát téměř o třetinu.

Projekt umožní Teplárně Liberec co nejlépe využít energii obsaženou v zemním plynu.

Projekt na společnou výrobu elektřiny a tepla přišel na téměř 90 milionů korun. Kotelnu slavnostně otevřeli v pátek 26. dubna zástupci obou akcionářů, předseda představenstva MVV Energie Dr. Georg Müller společně s náměstkem primátorky pro technickou infrastrukturu Lukášem Martinem. V současné době probíhají na místě dokončovací práce a komplexní testování celého zařízení a systémů měření a regulace. Veřejnosti bude nová kotelna představena v průběhu letních měsíců, až bude stavba kompletně dokončena.

Z nové kotelny už dnes proudí teplo do tří výměníkových stanic efektivnějším horkovodním potrubím. „Po uvedení kogenerační jednotky do ostrého provozu bude Františkov vytápět převážně teplo, které vznikne při výrobě elektřiny. Přebytečné teplo se bude průběžně ukládat do akumulační nádrže, která bude zásobovat sídliště teplem v době, kdy nebude kogenerační jednotka v provozu,“ upřesnil místopředseda představenstva Tomáš Balcar.

Teplárna zajišťuje v této oblasti dodávky tepla a teplé vody pro téměř 1200 františkovských domácností, mateřskou, základní a střední školu a také pro Dům seniorů. Kotelna podléhá přísné kontrole a její provoz má minimální vliv na hlukovou a imisní situaci ve Františkově.

Projekt Františkov je pilotním projektem kompletní Revitalizace systému CZT, která má celkem tři části. Počítá se zásobováním nejvzdálenějších sídlišť ze samostatných kogeneračních jednotek se společnou výrobou elektřiny a tepla. Do centra a přilehlých sídlišť bude Teplárna i nadále dodávat teplo vyrobené z odpadů společností Termizo.

„Jsme rádi, že došlo k revitalizaci rozvodů centrálního vytápění. Je to jediná cesta, jak udržet stávající síť. Škoda jen, že modernizace nepřišla dříve. Nicméně je dobře, že systém bude funkčnější a modernější, a že příznivě ovlivní cenu tepla,“ řekl náměstek primátorky pro technickou infrastrukturu Lukáš Martin. „Výstavbě kogenerační jednotky předcházelo na Františkově vybudování dětského hřiště. To Teplárna Liberec revitalizovala na vlastní náklady a k úklidu se přidali také místní obyvatelé. Věřím, že nové hřiště přineslo radost zejména rodinám s dětmi,“ dodal náměstek.

Emise v celém Liberci zůstanou pod kontrolou a bude tak zabezpečen trvale udržitelný rozvoj města s ohledem na životní prostředí. Více informací o projektu naleznete na www.tlib.mvv.cz v rubrice Revitalizace.

Text: Lukáš Jankovský, Zuzana Minstrová, foto: Jan Král

Nastavení cookies