01.05.2015

Nový územní plán by měl být o půl roku dříve, než bylo avizováno v únoru

Liberečtí zastupitelé schválili na svém dubnovém zasedání nový postup přípravy územního plánu Liberce. Ten počítá s revizí připravovaného územního plánu s ohledem na zapracování koncepčních změn nebo větší zapojení veřejnosti v těch oblastech, kde jsou dlouhodobě námitky ke vznikajícímu územnímu plánu.

Nově navržený postup je časově srovnatelný se stávajícím harmonogramem, ale přinese výhodu, že budou zapracovány koncepční změny jako: zahušťování od centra města k okrajům, omezení zbytných rozvojových ploch na okrajích města a ve volné krajině nebo posílení ploch zeleně v tzv. zelených pásech, zasahujících do města z volné krajiny.

Současně probíhá i jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky, aby nemuselo město Liberec vracet dotaci, kterou získalo na pořízení konceptu ÚP. V nově navrženém postupu není druhá dotace na Návrh ÚP ohrožena.

Podle Karolíny Hrbkové, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí a určené zastupitelky pro ÚP, tento postup umožní zapracovat do územního plánu koncepční změny, o které Změna pro Liberec předcházející 4 roky z opozičních lavic usilovala. Jedná se o koncepční, veřejně prospěšné kroky, které vycházejí z celosvětových trendů v územním plánování – zahušťování zástavby tam, kde je to možné a vhodné, omezit živelný rozvoj po okrajích měst, vymezení systému veřejně přístupné a přírodě blízké zeleně.

„Při úpravě harmonogramu jsem se navíc snažila vyjít vstříc přání opozice a občanů, aby se proces zbytečně neprotahoval. Na druhou stranu ale trvám na tom, že je potřeba některé koncepční věci změnit,“ zdůraznila Karolína Hrbková.

Náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář k tomu dodává: „Stále je platný původní územní plán, a i v rámci něj je v Liberci dostatek rozvojových ploch, kde se dá stavět. Takže co se týče rozvoje Liberce, vidím jako prioritu mít spíše kvalitní územní plán, než ho mít rychle za každou cenu.“

Podle nového harmonogramu by měl být nový územní plán předložen ke schválení libereckým zastupitelům koncem roku 2016.

Text: Zuzana Minstrová

 

 

Nastavení cookies