25.01.2015
neschvalovalo se

První společný projekt s Jelení Horou dopadl na výtečnou

Závěrečným setkáním s polskými partnery na liberecké radnici byl v pátek 23. ledna důstojně ukončen přeshraniční projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec – Jelenia Góra”. Pro českou stranu je jeho hlavním přínosem vznik turistického okruhu v Liberci „Po stopách Liebiegů”.

Právě na slavnou libereckou průmyslnickou rodinu Liebiegů byla zacílena česká část projektu, který realizoval Odbor sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Liberec.

Za účasti delegace z Jelení Hory byly představeny jednotlivé výstupy projektu. Patří mezi ně čtyřjazyčná brožurka, která je volně dostupná na městském informačním centru, nebo značení významných libereckých budov skleněnými tabulkami a stojánky.

„Projekt pokládáme za úspěšný především v rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu s Jelení Horou, na kterou, jak doufáme, navážeme také v dalších projektech. Jedná se o první a zároveň úspěšnou spolupráci s tímto historickým polským městem, jedním z nejvýznamnějších v Euroregionu Nisa,” uvedl vedoucí odboru sportu a cestovního ruchu David Pastva.

Polská delegace zástupců města Jelení Hora si prohlédla interiéry historické liberecké radnice nebo Oblastní galerii v lázních. Budovy, jež jsou spjaty s rodinou Liebiegů.

Jelení Hora má s Libercem mnoho podobenství. Rozloha obou měst je téměř stejná (108 a 106 km2), obě patří mezi významná centra regionů, obě mají podobný počet obyvatel (86 a 105 tis.) a pro obě byl (je) významný textilní průmysl.

Projekt „Architektura průmyslové revoluce Liberec – Jelenia Góra” vznikl za podpory Fondu mikroprojektů Cíl 3 Česká republika - Poslko v Euroregionu Nisa.

Text a foto: Pavel Chmelík

Nastavení cookies