04.06.2015

Senioři se dozvěděli, jak si zachovat co nejostřejší pohled na svět

Besedy, jejichž cílem byla prevence a osvěta v oblasti zraku spolu s orientačním měřením jeho kvality, připravilo pro své klienty ve spolupráci s nadačním fondem Dar zraku Centrum zdravotní a sociální péče Liberec. Besedy se uskutečnily během května ve všech Domech s pečovatelskou službou.

Projekt přiblížil a objasnil celou problematiku v oblasti zraku. „Ostrý a zdravý pohled na svět je to nejdůležitější, co ke svému životu potřebujeme. Jen tak budeme vnímat všechny jeho krásy,“ uvedla ředitelka Centra zdravotní a sociální péče Lenka Škodová. „Klienti byli informováni o možné prevenci i hrozících zrakových obtížích a onemocněních. Dozvěděli se podrobnosti o tom, jaké se spolu s přibývajícím věkem objevují oční vady nebo příznaky, které by je měly přimět k návštěvě lékaře,“ dodala.

V mnoha případech lidé chodí k doktorovi s příznaky onemocnění krční páteře či neurologickými potížemi, ale přitom jejich problém začíná u zraku. Proto vznikl pro rok 2015 projekt Dar zraku. Jeho cílem není pouze poradit seniorům, jakým způsobem lze prodloužit kvalitu života, ale také jak ušetřit případné výdaje za léky pro jejich léčbu.

U této skupiny chybí informovanost o dané problematice a stále převládají obavy z návštěvy lékaře, z průběhu vyšetření a dalších řešení, navazujících na zjištěnou diagnózu. Chybí zde informovanost v oblasti kvality péče. Obvykle senioři nevědí, jak se na léčbě podílí zdravotní pojištění, co si hradí sami a zda pro ně existuje i alternativa jiné léčby. Starší lidé se tak ztrácejí v nabídce služeb hlavně soukromého sektoru a v mnohdy protichůdných názorech na to, jak a kdy řešit zjištěnou vadu operačním zákrokem.

„Očními vadami, které trápí naše klienty, jsou nejčastěji katarakta, glaukom, věkem podmíněná muskulární degenerace VPMD, stařecká vetchozrakost nebo diabetická retinopatie. Právě k těmto vadám jsme směřovali přednášky s podrobným výkladem, o jakou vadu se jedná, jak se projevuje, jaký má vývoj během života, jak ovlivňuje život postiženého, jak ji lze řešit a jaké kroky lze v rámci prevence před těmito vadami uskutečnit,“ upřesnila Lenka Škodová.

Snahou nadace Dar zraku je již zmíněná prevence a osvěta, kterou se snaží šířit po seniorských klubech, Domech s pečovatelskou službou, domovech pro seniory a veřejných akcích, kde je součástí besed také orientační vyšetření zraku. To je prováděno profesionálním přístrojem, na kterém se zjistí kvalita vidění do dálky, nitrooční tlak a případně šedý zákal v pokročilém stádiu. Každý zájemce o toto orientační vyšetření tak získal během 10 minut informaci o kvalitě svého zraku. V případě nějakých náhlých změn mu bylo doporučeno vyšetření u specialisty v dané oblasti.

„Přednášky o zraku byly velice zajímavé a přínosné. Děkuji řediteli nadace Martinovi Bucharovi, který je pro naše klienty připravil,“ doplnila ředitelka Škodová.

Text: Zuzana Minstrová a CZaSP, foto: CZaSP

 

Nastavení cookies