22.05.2013
Pavel Chmelík

Výrobní plochy v Machníně nebudou

V pořadí jedenáctá letošní beseda s občany k návrhu územního plánu se uskutečnila v úterý 21. května v machnínské základní škole v Heřmánkové ulici.

Části Liberce Machnín, Bedřichovka a Karlov pod Ještědem těsně sousedí s Horní Suchou, která navazuje na Ostašov a Karlinky. I proto má Machnín podobná témata k řešení. Obyvatele Machnína a okolí zajímalo letiště a plochy určené pro výrobu stejně tak, jako na předchozí besedě obyvatele Ostašova.

Město má potřebu do budoucna zajistit další plochy pro výrobu. Kapacita průmyslových zón vzhledem k velikosti Liberce je malá. Problém je, že vhodné volné plochy Liberec již nemá k dispozici. Jedna z lokalit byla i v Machníně, počítalo se s ní ještě v konceptu územního plánu. V letos představovaném návrhu ale již nefiguruje.
Občany zajímalo, zda nový územní plán po schválení zastupitelstvem, což se očekává začátkem příštího roku, zajistí, že se průmyslová výroba do Machnína nedostane.
„Při projednávání konceptu územního plánu jsme narazili jak na odpor místních obyvatel, tak na nesouhlas dotčených orgánů, které nám v rámci ochrany přírody průmysl v Machníně nepovolily. Chtěli jsme rozšířit výrobní plochy alespoň u obalovny, město skutečně prostor pro výrobu potřebuje, ale není jej kam umístit. Pokud se odsouhlasí územní plán, bude to závazný dokument na několik let a je velmi pravděpodobné, že se několik let měnit nebude,“ uvedl určený zastupitel pro územní plán Jiří Rutkovský.

Specifikum Machnína je v množství soukromých pozemků, kterých je v této oblasti drtivá většina. Jakýmkoliv směrem se územní plán pohne, dotkne se soukromého vlastnictví. Dosavadní volné plochy se tak mají stát veřejnými prostranstvími a územní plán řeší jen dílčí propojení, například mezi Hrádeckou ulicí a Bedřichovkou nebo mezi Ostašovem a Machnínem.

Významným krajinným prvkem se stane nádrž na Orlím potoce. Je obklopena zelení a bude součástí biocentra. „Chtěli jsme zde plochy pro sport a rekreaci, rozšíření sportovního areálu. Bohužel jsme neuspěli u dotčených orgánů,“ uvedl k tomu projektant územního plánu arch. Jiří Plašil.

Občany zajímal také osud zastávky Českých drah, která je nyní hůře dostupná. Územní plán počítá s jejím přemístěním, je to ale otázkou především Českých drah, které budou přesun financovat. „Jakkoliv chápeme potřebnost vhodnějšího umístění zastávky, územní plán nemůže provozovateli dráhy přikázat, jak má nakládat se svým majetkem,“ podotkl Jiří Plašil.

Obyvatele Machnína, Karlova pod Ještědem a Bedřichovky také zajímala budoucnost letiště. To je v územním plánu koncipováno jako mezinárodní s pevnou přistávací plochou od délce 1 260 metrů umožňující noční přistávání pětadvacetitunových letadel s kapacitou do 40 osob. Otázka hlukové zátěže z provozu letiště je věcí dalších studií, ale podle dosavadních šetření by hluk neměl být enormní. Už proto, že vedle letiště jsou naplánovány plochy pro budoucí nemocnici a jejímu provozu by při vhodném uspořádání areálu provoz letiště vadit neměl. „Nemocnice bude potřebovat pro svůj rozvoj asi 17 hektarů a v centru Liberce pro to prostor není,“ dodal Jiří Plašil.

Následující beseda bude ve čtvrtek 23. května od 17.00 v ZŠ Jabloňová v Růžodole. Bude se týkat oblasti Růžodola, Starých a Nových Pavlovic. Veřejné projednání návrhu územního plánu, se uskuteční 13. června v Domě kultury Liberec od 16.00 hodin. Občané mohou námitky a připomínky podávat až do 20. června 2013.

Text a foto Pavel Chmelík

Nastavení cookies