03.06.2019
Pavel Chmelík

Poznejte liberecký barokní skvost

Až do října si mohou návštěvníci každou středu a sobotu vychutnávat poklid barokní zahrady kostela Nalezení sv. Kríže s nejvýznamnější figurální památkou Liberce - morovým sloupem z dílny Mistra Matyáše Bernarda Brauna z roku 1719.

Zahrada, která je letos poprvé zpřístupněna veřejnosti, působí jako pravá oáza klidu v uspěchaném centru města. 1. června byla slavnostně otevřena u příležitosti oficiálního uvedení zrestaurovaného morového (mariánského) sloupu. Ten získalo město v roce 2018 po dohodě s římskokatolickou církví bezúplatně do svého majetku a investovalo do její renovace téměř 700 tisíc korun.

Slavnostním odpolednem provedla hosty vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Markéta Žáčková. Po úvodním vystoupení pěveckého souboru Severáček přivítal všechny arciděkan Radek Jurnečka, farář kostela Nalezení sv. Kříže: „Nacházíme se v jediné původní barokní budově města Liberce. Proč nám jí předkové předali? Nabízí nám místo, kde můžeme nalézt touhu po kráse, pokoji a usmíření. I tóny které tady dnes znějí nás k tomu vedou a stále přivádějí. Tento kostel se zahradou se otvírají pro širokou veřejnost z jednoho prostého důvodu. Abychom i my mohli poznat ztišení a pokoj tohoto místa, místa, které je prosáklé radostí a bolestí našich předků. Jen tak rozpoznáme, jaká je krása lásky a přátelství.”

Slavnostní otevření zahrady doprovodila barokní hudba varhaníka, studenta VŠE, Ondřeje Smolíka, který patří mezi nejlepší mladé varhaníky v zemi. Pak už náměstek primátora Ivan Langr spolu s restaurátorem Radomilem Šolcem představili obnovený morový sloup.

„Před rokem jsme zahradu kostela Nalezení sv. Kříže začali pracovně nazývat Barokní zahradou. Rádi bychom tento název dostali co nejvíce do podvědomí Liberečanů. Je to unikátní místo a rád bych, aby se stalo místem relaxu, klidu, pokoje, klidu duše. S arciděkanstvím jsme se dohodli, že se o zahradu postaráme. Postupně chceme všechny památky revitalizovat. Začali jsme morovým sloupem a doufám že už v letošním roce náš čekají práce na Kapli Božího hrobu. Chtěli bychom jí zachránit, protože máme obavy, že by další zimu nemusela přežít. Třetí památkou v zahradě je 14 křížových zastavení, které jsou v dobrém stavu. Během několika týdnů zahradu osadíme základním mobiliářem, jako jsou lavičky a podobně,” uvedl náměstek Ivan Langr.

Morový sloup byl objednán u Matyáše Bernarda Brauna jako poděkování za záchranu před morovou ranou z roku 1680. Kaple Božího hrobu pochází z roku 1722 a barokní pískovcové kapličky se čtrnácti zastaveními křížové cesty, které byly původně umístěny na Keilově vrchu, v zahradě stojí od roku 1760. Malované obrazy jsou ale nepůvodní, až z poloviny 19. století.

V zahradě přibudou také informační tabule, protože se stala součástí mezinárodního turistického projektu Via Sacra, který cílí na významné sakrální památky trojmezí. Liberec tak stojí po boku další devatenácti ojedinělých uměleckých děl na území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech.

Kostel i celá zahrada je přístupná každou středu (14–18 h) a každou sobotu (10–16 hod.) od dubna do října.

 

Nastavení cookies