24.07.2023

Kontrola Transparency International u zadávací dokumentace na rekonstrukci městského bazénu

S ohledem na finanční nákladnost a stavební složitost rekonstrukce městského bazénu, požádal náměstek primátora Petr Židek o spolupráci společnost Transparency International ve věci kontroly zadávací dokumentace.

„Kromě několika drobných upozornění, na která bychom v průběhu zadávacího řízení neměli zapomenout, jako například kvalitní prezentace ve veřejném prostoru, aby se o probíhající zakázce skutečně dozvědělo co nejvíce potencionálních uchazečů, nebo délka lhůty pro účast ve veřejné zakázce, kterou jsme stanovili dvakrát delší, než požaduje zákon, tedy 60 dní, apod., byl závěr 'Zhodnocení korupčních rizik zadávacích podmínek veřejné zakázky - Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci' ze strany Transparency International jednoznačný. A sice, že: Z hlediska nastavení zadávacích podmínek nebyla ze strany Transparency International – Česká republika, o.p.s. identifikována zásadní nesrovnalost či konkrétní nastavení dílčích podmínek, která by zvyšovala míru korupčních rizik nad rámec běžný u podobně významných (finančně objemných) veřejných zakázek,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.
 
Pro město Liberec je to jen potvrzení správnosti nastavených parametrů v rámci zadávacího řízení na tuto největší stavbu za poslední roky, která bude v Liberci zanedlouho zahájena.

 

 

Nastavení cookies