06.05.2014
Karel Horník

Záměr modernizace liberecké nemocnice

Krajská nemocnice Liberec zvažuje modernizaci stávající nemocnice, anebo výstavbu zcela nové nemocnice mimo současný areál.

Krajská nemocnice Liberec je největší zdravotnické zařízení v Libereckém kraji. V průběhu této doby vznikla špičková specializovaná centra v původních objektech okresní nemocnice za cenu přestaveb a přístaveb, kompromisních řešení a omezení některých jiných oborů. Tento stav vedl Kolegium primářů Krajské nemocnice Liberec k výzvě zahájit diskusi o modernizaci stávající nemocnice, anebo o stavbě zcela nové nemocnice mimo současný areál Krajské nemocnice Liberec.

První výsledkem této výzvy je vznik expertního týmu, pracujícího na projektu modernizace a vytvoření nových prostorových možností pro Krajskou nemocnici v Liberci.

Expertní tým působí ve složení:

 • Prof. Ing. Petr Moos, CSc; prorektor České vysoké učení technické (ČVUT), generální sekretář pro páteřní infrastrukturu Rady pro fondy Společného strategického rámce.
 • Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc; Fakulta architektury ČVUT, Ústav prostorového plánování.
 • Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel; Technická univerzita Liberec (TUL), Fakulta umění a architektury, proděkan pro vědu, výzkum a hospodářskou činnost.
 • Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, CSc; rektor TUL.
 • MUDr. Richard Lukáš, PhD.; lékařský ředitel KNL a přednosta traumacentra.
 • Prof. MUDr. Petr Suchomel, PhD; přednosta neurocentra KNL.
 • MUDr. Rostislav Polášek; přednosta kardiocentra KNL.
 • MUDr. Dušan Morman; primář ARO KNL.
 • Bc. Zuzana Kocumová; statutární náměstkyně hejtmana LK, pověřena řízením zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.
 • Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky SML pro územní plánování, rozvoj města a dotace.
 • Ing. Tomáš Hocke; starosta města Turnov.

V projektu „Nových prostorových podmínek a modernizace KNL“ jsou multidisciplinárním expertním týmem zvažovány a hodnoceny varianty umístění nových prostor, jejich procesní vazby vnitřní i vnější zejména s ohledem na stávající podmínky a budoucí rozvoj. V posuzování hrají důležitou roli názory vedoucích představitelů lékařských týmů, urbanistů, politiků, systémových analytiků i managementu nemocnice.

Cílem je vytvořit optimálně fungující prostorově integrovaný komplex specializovaných a super-specializovaných pracovišť, který bude maximálně efektivní a bude vykazovat významné finanční úspory vůči současnému stavu.

Projektový záměr modernizace KNL

Dílčí hodnocení lokalit pro KNL

Více informací najdete také na webu Krajské nemocnice Liberec.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.