27.08.2014
Jan Král

Do rozpočtu budou zahrnuty nové příjmy i výdaje, vyplývající z běžného provozu města

Rada města projednala pravděpodobně poslední změnu rozpočtu předkládanou v tomto volebním období. Zastupitelstvo o ní bude jednat 4. září 2014 a samotné rozpočtové opatření je velmi rozsáhlé.

„Jsem rád, že se potvrzují naše správné odhady vývoje příjmů a střídmý postoj k výdajům. Do konce roku míříme s dostatečnou rezervou a zároveň uvolňujeme prostředky zejména do potřebných oprav škol a školek,“ řekl náměstek primátorky Jiří Šolc.

Rozpočtové opatření upravuje nové příjmy a výdaje města v několika položkách. V položce nové příjmy se jedná například o příspěvek na provozní ztrátu, spolupodíl na obnovu komunikací, vratky z vyúčtování, podíl na zisku a z dividend od firem A. S. A. a Teplárna Liberec. Dále sem třeba patří navýšený poplatek za užívání veřejného prostranství, daň z příjmu FO vybíraných srážkou, daň z přidané hodnoty a ostatní příjmy. Navýšení výdajů se týká například finanční podpory akcí města, dále rovněž třeba správy síťových prvků, drobné opravy (střešní krytina na kostele Ostašov), rozdělení úspor z energií ZŠ a MŠ na dílčí akce – rekonstrukce výměníkové stanice, zateplení střechy, na vzduchotechniku, rekonstrukci kotelny a další.

Financování je upraveno o změnu v čerpání finančních prostředků v Equa bank – přesun z plánovaného čerpání revolvingového úvěru na čerpání úvěru kontokorentního. Protože v období leden až srpen 2014 nebyla městu z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zaslána žádná dotace, a všechny plánované stavební práce na IPRM musí pokračovat, budou k úhradě několika nutných faktur na projekty IPRM LS – CAO, IPRM 3 – ZŠ Sokolovská, IPRM LS - pavilon leknínů a IPRM 3 – sportovní centrum Vrchlického byly použity finanční prostředky kontokorentního úvěru.

„Na základě dobrého aktuálního vývoje daňových příjmů navyšujeme příjmovou část rozpočtu na tento rok dohromady o 15 milionů korun. Z této částky posílíme o 5 milionů rezervu města na celkovou sumu 10 milionů korun. Jsem rád, že můžeme část ušetřených peněz z energií přesunout na drobné opravy v mateřských a základních školách,“ zdůraznil náměstek primátorky Jiří Šolc.

 

Nastavení cookies