29.08.2014
Jan Král

Liberec od příštího roku navýší kapacity základních škol o dalších 700 míst

Liberecká radnice reaguje na demografickou křivku a pokračuje v navyšování počtu míst v základních školách.

Radní odsouhlasili rozšíření kapacity od 1. září 2015 na devíti adresách. „Z demografických údajů pro město Liberec jednoznačně vyplývá nárůst počtu dětí, které budou v následujících šesti letech zahajovat povinnou školní docházku,“ vysvětlil náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda.

Magistrát vytipoval na základě získaných podkladů a ve spolupráci s řediteli několik škol, v jejichž spádových obvodech je navýšení nutné. „Školy jsou na navýšení více méně připraveny a navyšování kapacit není spojeno s výraznou finanční zátěží pro rozpočet města,“ dodal náměstek.

Navýšení se týká základních škol Na Výběžku, Husova, U Soudu, Jabloňová, Česká, Kaplického, Ještědská, Barvířská a Dobiášova. Poslední jmenovaná škola bude disponovat více místy díky zřízení odloučeného pracoviště v objektu bývalé ZŠ Na Žižkově (bývalá škola Hergessel). V objektu magistrát vybuduje sedm učeben s kapacitou 210 míst.

Celková kapacita základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec se tak zvýší o 697 míst, tj. na 9 591. Hygienické a prostorové podmínky plně odpovídají požadovaným kapacitám.

K rozšíření kapacit základních škol může pomoci státní dotace

Dotaci ve výši až 30 milionů korun se pokusí získat statutární město Liberec z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přípravu a realizaci projektů k vytvoření nových výukových kapacit základních škol. Podání žádostí schválili liberečtí radní.

Radnice chce s pomocí dotace navýšit kapacity v šesti libereckých základních školách (ZŠ nám. Míru, Ještědská, Husova, 5. května, Na Žižkově, Broumovská). To by si vyžádalo různě rozsáhlé stavební úpravy. Například ZŠ nám. Míru chce vybudovat tři nové třídy pro 84 žáků, k tomu šatny a administrativní zázemí. ZŠ Husova by mohlo nově navštěvovat až o 120 žáků více, což představuje připravit čtyři kmenové a dvě jazykové učebny. ZŠ 5. května by rekonstrukcí podkroví navýšila kapacitu o 180 míst.  

„Pro podání žádosti máme zpracovány architektonické studie, následovat budou projektové dokumentace, a pokud vše dopadne dobře, tak stavební úpravy by se mohly realizovat v průběhu příštího roku, aby zvýšená kapacita byla pro děti připravena od 1. září 2016,“ řekl náměstek primátorky Jiří Šolc.

Nastavení cookies