Pavla Haidlová

Pavla Haidlová

Foto - portrét
člen Zastupitelstva města Liberce

Volební strana: Změna pro Liberec (ZpL)
Zastupitelský klub: Změna pro Liberec (ZpL)
Politická příslušnost: Bez politické příslušnosti (BEZPP)

Komise Rady města:
funkce
Pro kulturu a cestovní ruch místopředsedkyně
Komunitní středisko Kontakt členka
Výbor zastupitelstva:
funkce
Pro rozvoj a územní plánování předsedkyně
Orgány společností města:   funkce
FCC Liberec, s.r.o.  členka dozorčí rady

Blog zastupitele

Není územní plán ten, aby se líbil všem 16.05.2016

V posledních týdnech se ze strany opozice ozývá kritika nového územního plánu především kvůli redukci ploch pro výstavbu rodinných domů.
 

Publikováno o zastupiteli na WWW.LIBEREC.CZ

Seznamte se s novým návrhem územního plánu města Liberce 29.01.2016

Všichni občané, vlastníci pozemků či podnikatelské subjekty mají možnost seznámit se s novým návrhem územního plánu Liberec.