Pravidla pro poskytování dat z databáze GIS

Kvalitní a aktuální digitální grafická data mají velkou hodnotu a  tvoří základ celého geografického informačního systému. Statutární město Liberec disponuje velkým množstvím grafických podkladů ve velké míře soustředěných v databázi GIS.

Účelem předkládaných Pravidel pro poskytování dat z databáze GIS Liberec je:
  1. Zajistit jednotný postup při předávání podkladů z databáze GIS.
  2. Zpoplatnit poskytovaní dat a tiskových výstupů komerčním subjektům a veřejnosti dle Ceníku výstupů z databáze GIS, který tvoří přílohu pravidel.
  3. Zamezit zneužívaní, nedovolenému předávání původních dat, ke kterým má SML autorské právo.


Pravidla dále jasně rozlišují způsob poskytování dat různým subjektům (úřady, školy, veřejnost) a v těchto kategoriích upravují cenu dat. Každé předání dat bude dokladováno předávacím protokolem, které budou evidovány na pracovišti GIS UK, pro zpětnou kontrolu užití dat.


Pravidla pro poskytování výstupů z databáze GIS města Liberec(RTF,PDF )

Pravidla byla schválena na 10. zasedání Rady města Liberec usnesením 299/05 ze 17.5. 2005 s platností od 1.6. 2005. Součástí pravidel jsou tyto dokumenty:

  • Ceník výstupů z databáze GIS města Liberce(RTF, PDF)
  • Žádost o poskytnutí výstupů z datových souborů GIS města Liberce(RTF,PDF)
  • Nevýhradní licenční smlouva o užití digitálních dat z GIS města Liberce(RTF,PDF)
  • Protokol o převzetí výstupů z datových souborů GIS města Liberce(RTF,PDF)

V případě zájmu o některá data z GIS města Liberec využijte prosím Žádosti o poskytnutí výstupů, nebo se obraťte na distributory dat:

vyskocil.ondrej@is.liberec.cz

prenosil.pavel@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies