Oddělení registru řidičů

Mgr. Lucie Močárková

vedoucí oddělení registru řidičů
Tel.: 48 524 3821
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 109c

Oddělení silniční a dopravní

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 38 36

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Antušová Petra referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3819
Bc. Bernkopfová Zuzana referent oddělení registru řidičů přestupky, zkušební komisař Frýdlantská 183/4 3.17 48 524 3818
Broulíková Renata referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.14b 48 524 3824
Haflant Pavel referent oddělení registru řidičů přestupky, zkušební komisař řidičů Frýdlantská 183/4 3.14c 48 524 3857
Hainzová Barbora referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.17 48 524 3822
Joha Stanislav referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.17 48 524 3863
Krojidlová Martina referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.09 48 524 3851
Bc. Lapacík Milan referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.36 48 524 3866
Ing. Lipenský Adolf referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.14a 48 524 3852
Mudrá Kristýna referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3823
Ročková Petra referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3826
Rychterová Tereza referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.14d 48 524 3864
Šimáňová Věra referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3860
Šťastný Jan referent oddělení registru řidičů bodový systém řidičů, zdravotní způsobilost řidičů Frýdlantská 183/4 3.07 48 524 3828
Techniková Kateřina referent oddělení registru řidičů řidičské průkazy Frýdlantská 183/4 0.17 48 524 3825
Bc. Vrbová Martina referent oddělení registru řidičů přestupky Frýdlantská 183/4 3.09 48 524 3862
POPIS ČINNOSTI
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly
 • provádí zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění a zkoušky žadatelů o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • projednává přestupky a správní delikty podle zvláštních právních předpisů

Oddělení registru řidičů

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku evidence řidičů (§ 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 2. uděluje, rozšiřuje, podmiňuje, omezuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (§ 92 - § 95, 98 - 102 zákona
  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 3. nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 96 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 4. nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 97 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 5. vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů (§ 109, § 110, § 111, § 112 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 6. vyměňuje řidičské průkazy členských států, řidičské průkazy vydané cizím státem
  (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 7. zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti týkající se uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel nebo odnětí, omezení či podmínění řidičského oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 8. vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (§ 119 – § 121 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 9. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů;
 10. projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů
  (§ 123f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 11. vydává potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu (§ 115 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 12. provádí změny v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 13. rozhoduje o zadržených řidičských průkazech (§ 118c zákona č. 361/2000 Sb.,
  o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 14. vydává paměťové karty pro digitální tachografy (§ 110a zákona č. 361/2000 Sb.,
  o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 15. projednává přestupky dle § 42a a správní delikty dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
 16. projednává ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství dle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
 17. projednává ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a  přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
 18. projednává přestupky dle § 16 a správní delikty dle § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 19. projednává přestupky dle § 83 a správní delikty dle § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
 20. projednává správní delikty dle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 21. projednává přestupky a správní delikty dle § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
 22. rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce;
 23. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel (§ 79 odst. 1 písm. j) zákona
  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.