Oddělení informační soustavy a daní

Pavel Kaiser

vedoucí oddělení informační soustavy a daní
pověřen funkcí vedoucího odboru ekonomiky
Tel.: 48 524 3265
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 02.26

oddělení informační soustavy a daní

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 265

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bartoňová Jitka referent oddělení informační soustavy a daní evidence daní Jablonecká 41/27 2.20 48 524 3262
Blechová Blanka referent oddělení informační soustavy a daní nám. Dr. E. Beneše 183/22 48 524 3890
Červinková Marie referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 2.12 48 524 3294
Dušková Alena referent oddělení informační soustavy a daní pokladna nám. Dr. E. Beneše 183/22 48 524 3774
Holasová Linda referent oddělení informační soustavy a daní evidence majetku a zařazení investic Jablonecká 41/27 02.20 48 524 3242
Horáčková Jana referent oddělení informační soustavy a daní účet fondu rozvoje bydlení Jablonecká 41/27 02.18 48 524 3268
Jakubová Jitka referent oddělení informační soustavy a daní pokladna nám. Dr. E. Beneše 183/22 48 524 3228
Paurová Zuzana referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.19 48 524 3271
Součková Vlasta referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.12 48 524 3259
Stará Pavla referent oddělení informační soustavy a daní Jablonecká 41/27 02.19 48 524 3269
Strachová Irena referent oddělení informační soustavy a daní příjmový účet, základní účet, majetek PO Jablonecká 41/27 02.21 48 524 3293
Svobodová Zuzana referent oddělení informační soustavy a daní účtování došlých faktur nám. Dr. E. Beneše 1/1 109a 48 524 3270
Trnková Jana referent oddělení informační soustavy a daní základní účet, výdajový účet Jablonecká 41/27 02.21 48 524 3264
Větrovcová Petra referent oddělení informační soustavy a daní správa pohledávek Jablonecká 41/27 02.18 48 524 3266
Vondráčková Milena referent oddělení informační soustavy a daní nám. Dr. E. Beneše 1/1 109a 48 524 3267

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Zajišťuje komplexní vedení účetnictví města. Zpracovává účetní evidenci majetku města. Je pověřeno sledováním plateb a předpisů veškerých pohledávek města za rozpočtovými příjmy.

A) Samostatná působnost

1. zajišťuje komplexní účetnictví města Liberec, a to jak rozpočtové účetnictví, tak účetnictví hospodářské činnosti;  zpracovává příslušné účetní výkazy;

2. zajišťuje agendu oběhu účetních dokladů; vede evidenci osob oprávněných k verifikaci účetních dokladů, zabezpečuje centrální zpracovávání došlých faktur a komplexní agendu saldokonta závazků města, přijímá veškeré platební poukazy z jednotlivých odborů, provádí kontrolu správnosti v návaznosti na schválený rozpočet a platnou rozpočtovou skladbu a pravidla ověřování správnosti fakturovaných částek;

3. na základě platebních poukazů hradí a zúčtovává výdaje SML;

4. za SML komunikuje s finančním úřadem ve věcech týkajících se účetnictví a daní SML; zpracovává daňové přiznání SML; 

5. sleduje a zúčtovává veškeré příjmy SML; vede účetní evidenci všech pohledávek SML a v součinnosti s dalšími odbory se podílí na jejich vypořádání; 

6. vede účetní evidenci veškerého majetku SML a v souvislosti se směrnicemi tajemníka MML pro řízení inventarizačních činností a pro přesuny movitého majetku metodicky řídí provádění inventarizací a  přesuny movitého majetku;

7. vede účetní evidenci správních poplatků;

8. vede agendu pojištění SML po stránce smluvní a metodicky spolupracuje s jednotlivými odbory při likvidaci jednotlivých škodních událostí;

9. zajišťuje evidenci tuzemských cestovních příkazů a likvidaci cestovních příkazů z tuzemských i zahraničních pracovních cest;

10. přímo zajišťuje provoz centrálních pokladen magistrátu, organizuje příjem a výplatu hotovosti na ostatních pracovištích; zabezpečuje shromaždování a přenos finanční hotovosti, v rozsahu působnosti MML vykonává správu na úseku veřejných sbírek.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Dokumenty odboru

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies