Oddělení poplatků a pohledávek

Ing. Hana Hrbková

vedoucí oddělení poplatků a pohledávek
Tel.: 48 524 3225
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 2.05

Oddělení poplatků a pohledávek

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 225

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Michaela referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity Frýdlantská 183/4 2.06 48 524 3245
Berger Tomáš referent oddělení poplatků a pohledávek povolení herního prostoru, správa odvodů Frýdlantská 183/4 2.06 48 524 3241
Brindzáková Diana referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3226
Brožová Jaroslava referent oddělení poplatků a pohledávek účetnictví OEPP Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3244
Hrnčířová Jitka referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání Frýdlantská 183/4 3.06 48 524 3230
Křížková Denisa referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3246
Lamač Josef dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3248
Liebscherová Venuše referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3227
Močárko Lukáš dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek Frýdlantská 183/4 3.06 48 524 3230
Němcová Ludmila referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání Frýdlantská 183/4 2.07 48 524 3247
Novotná Stanislava referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání Frýdlantská 183/4 3.06 48 524 3230
Šámalová Martina referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků ze psů, za komunální odpad Frýdlantská 183/4 2.04 48 524 3243
POPIS ČINNOSTI

Kompletní informační servis o systému odpadového hospodářství na území města naleznete v sekci Odpadové hospodářství.

A) Samostatná působnost

  1. zpracovává veškeré měsíční doklady pro oddělení informační soustavy za bankovní příjmový účet poplatků.

 

B) Přenesená působnost

  1. spravuje a vybírá veškeré místní poplatky a pokuty vyměřené v působnosti Magistrátu města Liberec na základě platné legislativy a  obecně závazných vyhlášek SML;
  2. sleduje úhrady místních poplatků a pokut a vymáhá je podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; má postavení správce daně;
  3. u neuhrazených poplatků a pokut zajišťuje výkon rozhodnutí v přenesené působnosti s peněžitým plněním;
  4. vydává povolení k umístění herního prostoru, která jsou vydávána na základě zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění, dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, spravuje správní poplatky za tato povolení

Aktuality odboru

08.01.2019

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze psů – jak správně ohlásit a zaplatit v roce 2019.
 
01.07.2016

Vyhláška 2/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce.
 
02.01.2012

Vyhláška č. 9/2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 
02.01.2012

Vyhláška č. 7/2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
 
02.01.2012

Vyhláška č. 6/2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku ze psů.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.