Oddělení poplatků a pohledávek

Ing. Hana Hrbková

vedoucí oddělení poplatků a pohledávek
Tel.: 48 524 3225
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.05

Oddělení poplatků a pohledávek

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 225

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Bedrníková Michaela referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.06 48 524 3245
Berger Tomáš referent oddělení poplatků a pohledávek povolení herního prostoru, správa odvodů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.06 48 524 3241
Brindzáková Diana referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.04 48 524 3226
Brožová Jaroslava referent oddělení poplatků a pohledávek účetnictví OEPP nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.07 48 524 3244
Hrnčířová Jitka referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.06 48 524 3230
Křížková Denisa referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.04 48 524 3246
Lamač Josef dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.07 48 524 3248
Liebscherová Venuše referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.04 48 524 3227
Močárko Lukáš dohoda o pracovní činnosti vymáhání pohledávek nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.06 48 524 3230
Němcová Ludmila referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.07 48 524 3247
Novotná Stanislava referent oddělení poplatků a pohledávek Evidence pokut a jejich vymáhání nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.06 48 524 3230
Šámalová Martina referent oddělení poplatků a pohledávek správa místních poplatků ze psů, za komunální odpad nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.04 48 524 3243
POPIS ČINNOSTI

Kompletní informační servis o systému odpadového hospodářství na území města naleznete v sekci Odpadové hospodářství.

A) Samostatná působnost

  1. zpracovává veškeré měsíční doklady pro oddělení informační soustavy za bankovní příjmový účet poplatků.

 

B) Přenesená působnost

  1. spravuje a vybírá veškeré místní poplatky a pokuty vyměřené v působnosti Magistrátu města Liberec na základě platných právních předpisů a obecně závazných vyhlášek SML, má postavení správce daně;  
  2. sleduje úhrady místních poplatků a pokut a vymáhá je podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
  3. vydává povolení k umístění herního prostoru a k ohlašovaným hazardním hrám podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, spravuje správní poplatky za vydání těchto povolení dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, provádí kontroly, vede správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
  4. Zajišťuje správu, evidenci, distribuci a vyúčtování příkazových bloků k ukládání pokut a peněžitých záruk za splnění povinnosti příkazem na místě vydaných podle §92 odst. 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Aktuality odboru

16.09.2020

Poplatky 2. pololetí 2020

Upozorňujeme všechny občany, že ke dni 30. září 2020 je termín splatnosti druhé pololetní splátky místních poplatků.
 
16.03.2020

Odložení plateb poplatků za odpad a psy

Poplatky za komunální odpad, za psy a další můžete bez obav zaplatit až do konce června 2020.
 
05.12.2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – novinky pro rok 2020

Touto vyhláškou se od 1. ledna 2020 mění roční sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 720,- Kč.
Současně dochází ke změně v termínu splatnosti. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.
 
Předchozí
1

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.