Vedení města představilo lidem, jak by mohlo jednou vypadat okolí přehrady

Nejvíc protichůdných názorů vzbudila přitom otázka, zda ve Zvolenské ulici mají po revitalizaci okolí přehrady i nadále jezdit automobily nebo jestli bude cesta sloužit jen pěším a cyklistům (jednotlivé varianty a anketa občanů viz níže).

Nejrůznější podoby toho, jak by mohla přehrada v Harcově jednou vypadat a k jakému typu relaxace by mohla lidem sloužit, představili projektant dopravních staveb Pavel Špulák a zahradní architekt Ivan Marek. Za vedení města odpovídala na dotazy návštěvníků primátorka Martina Rosenbergová. Jak uvedla primátorka, letošní rok věnuje město sbírání podnětů od samotných občanů. Příští rok pak vedení města bude všechny podněty a připomínky vyhodnocovat. Realizace jedné z variant by mohla tedy začít nejdřív v roce 2015 nebo 2016.

„Ocenila jsem, že přišlo hodně mladých lidí, a že se nebojí říci nahlas svůj názor. Projednávání záměrů města s veřejností nebývalo v Liberci zvykem. My jsme s tím začali u několika projektů a chceme v tom pokračovat. Jak jsem říkala na debatě s lidmi k rekonstrukci Sokolovského náměstí, město je občanů, nikoliv nás, politiků. A kdo jiný než právě občané by měli rozhodovat o tom, jak bude vypadat?“ zdůraznila primátorka Martina Rosenbergová.

Základem revitalizace bude obnova cesty kolem přehrady a opěrné zdi u vodní nádrže, dále obnova a rozšíření míst pro opalování, doplnění mobiliáře a oživení odpočinkových míst podél cesty kolem vodní nádrže. Pro koupající by zde měl být vybudován také pohodlný vstup do vody. Na to, že u vstupu do přehrady chybí jak schůdky, tak i zábradlí, si postěžovala na besedě v knihovně jedna ze starších občanek. „Na přehradu se chodím koupat od roku 1952. Letos jsem se ale poprvé musela rozjet do Jablonce, a to jsem liberecký patriot. Vstup do vody je totiž v tak špatném stavu, že se bojím toho, že když tam vlezu, už nikdy nevylezu ven,“ řekla paní Hoskovcová.

Při tvoření návrhu obnovy město spolupracuje s vlastníky nádrže a přilehlých pozemků, s Povodím Labe. Okolí přehrady by mělo oživit mnoho nových herních prvků pro všechny věkové kategorie, pro ty starší to budou například posilovací přístroje, pro mladší horolezecká stěna, prolézačky, houpačky i malý bazén. Na veřejném projednávání se přítomní ale neshodli v tom, jestli v ulici Zvolenská nechat jezdit i nadále automobily nebo ji pro motoristy zcela uzavřít, a pustit sem jen chodce, cyklisty a případně také bruslaře. Jeden z občanů si postěžoval i na to, že automobily ve Zvolenské značně překračují povolenou rychlost.

Celou prezentaci, která byla k vidění na veřejné besedě v Krajské vědecké knihovně, si můžete prohlédnout ZDE.

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Vrabec

VIZUALIZACE PŘEDBĚŽNÝCH NÁVRHŮ NA REVITALIZACI OKOLÍ PŘEHRADY

 

VARIANTY DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ ZVOLENSKÉ ULICE: 

Varianta 1

Nový chodník bude začínat za křižovatkou ulic Zvolenská x Josefínino údolí a bude končit u ulice tř. Svobody, kde se bude napojovat na stávající chodník. Nový chodník bude vybudován v šířce 1,50 m. Povrchová úprava vozovky zůstane v původní podobě. Bude zde zachován obousměrný provoz osobních automobilů. Od křižovatky Zvolenská x Josefínino údolí je navržena komunikace pod Zónou 30 spolu se zákazem vjezdu nákladních automobilů až ke vjezdu do areálu pro potřeby TSML. V místě křižovatky ulice Zvolenské s ulicí tř. Svobody bude upravena křižovatka a navrženo místo pro přecházení.


 

Varianta 2

Šířka společného pásu pro provoz cyklistů a chodců je navržena na 3,0 m. Povrchová úprava vozovky zůstane v původní podobě. Pohyb na společném pásu pro provoz cyklistů a chodců pro oba druhy dopravy bude obousměrný. Oddělení směrů jízdy/chůze z vodorovného dopravního značení V4 (05/05/0125) je navrženo z důvodu lepší orientaci chodců i cyklistů. Od ulice Jablonecká bude zachován obousměrný provoz osobních automobilů až k lokalitě řadových garáží. Za řadovými garážemi je navržen jednosměrný provoz směrem k ulici tř. Svobody a to mimo cyklistů na stezce a to obousměrně. Od křižovatky Zvolenská x tř. Svobody je navržena slepá ulice až ke vjezdu do areálu pro potřeby TSML. Od křižovatky Zvolenská x Josefínino údolí je navržena komunikace pod Zónou 30 spolu se zákazem vjezdu nákladních automobilů až ke vjezdu do areálu pro potřeby TSML. V místě křižovatky ulice Zvolenské s ulicí tř. Svobody bude upravena křižovatka a navrženo místo pro přecházení.


 

Varianta 3

Nový chodník bude začínat za křižovatkou ulic Zvolenská x Josefínino údolí a bude končit u ulice tř. Svobody, kde se bude napojovat na stávající chodník. Povrchová úprava vozovky zůstane v původní podobě. Mezi jízdním pruhem a protisměrným jízdním pruhem pro cyklisty bude bezpečnostní odstup 0,50 m. Jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru vedeného v protisměru jednosměrné ulice bude šířky 1,75 m včetně bezpečnostního odstupu. Na vozovce bude provedeno vždy po 50 m barevné odlišení povrchu jízdního pruhu pro cyklisty. Od ulice Jablonecká bude zachován obousměrný provoz osobních automobilů až k lokalitě řadových garáží. Za řadovými garážemi je navržen jednosměrný provoz směrem k ulici tř. Svobody s provozem cyklistů v protisměru. Od křižovatky Zvolenská x Josefínino údolí je navržena komunikace pod Zónou 30 spolu se zákazem vjezdu nákladních automobilů až ke vjezdu do areálu pro potřeby TSML. Tento dopravní režim končí před vjezdem do areálu pro potřebu TSML. Od křižovatky Zvolenská x tř. Svobody je navržena slepá ulice až ke vjezdu do areálu pro potřeby TSML. V místě křižovatky ulice Zvolenské s ulicí tř. Svobody bude upravena křižovatka a navrženo místo pro přecházení.


 

Varianta 4

Od Jablonecké ulice bude Zvolenská ulice navržena jako slepá mimo cyklistů na stezce. Od hráze přehrady je navržena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem, která je ukončena před vjezdem do areálu pro potřebu TSML. Směrem od ulice tř. Svobody bude ulice Zvolenská slepá až k vjezdu do areálu pro potřebu TSML a bude vybudován jednostranný chodník šířky. V místě křižovatky ulice Zvolenské s ulicí tř. Svobody bude upravena křižovatka a navrženo místo pro přecházení.


 

ANKETA

 

Případné náměty můžete zasílat na e-mailovou adresu podnety@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies