Oddělení sekretariátu primátora

Dana Třmínková

vedoucí oddělení sekretariátu primátora
Tel.: 48 524 3122
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 212

 

Oddělení sekretariátu primátora

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 145

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Blažková Erika referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka nám. Dr. E. Beneše 1/1 205 48 524 3167
Kocourková Petra referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adama Lenerta nám. Dr. E. Beneše 1/1 208 48 524 3141
Lenertová Eva referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka primátora pro technickou správu a informační technologie Mgr. Jiřího Šolce nám. Dr. E. Beneše 1/1 214 48 524 3146
Nedvídková Denisa referent sekretariátu primátora sekretariát náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Mgr. Šárky Prachařové nám. Dr. E. Beneše 1/1 208 48 524 3132
Stejskalová Monika, DiS. referent sekretariátu primátora asistentka uvolněných náměstků Ing. Vojtěcha Prachaře, Mgr. Jana Hrušky a Bc. Martiny Teplé nám. Dr. E. Beneše 1/1 214 48 524 3126
Bc. Vacková Marie referent sekretariátu primátora sekretariát náměstka primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch PhDr. Mgr. Ivana Langra, PhD. nám. Dr. E. Beneše 1/1 206 48 524 3142

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost

  1. plní všechny běžné úkoly sekretariátu primátora města a náměstků primátora města; zodpovídá za chod kanceláře primátora města a kanceláří náměstků primátora;
  2. připravuje primátorovi města a náměstkům primátora denní rozvrhy jejich práce; organizuje přípravu pracovních porad primátora a jeho náměstků včetně porady vedení; pořizuje zápisy z  jednání; vede přehled došlých a odeslaných písemností; jejich evidenci a vyřízení; zajišťuje podklady pro jednání a veškerou korespondenci;
  3. organizuje a komplexně zajišťuje přijetí návštěv, pracovní a společenské akce i mimo magistrát;
  4. řídí a kontroluje čerpání prostředků na reprezentaci a občerstvení v  rámci celého MML (tzv. fond primátora); zajišťuje občerstvení pro zastupitelstvo města, radu města a pracovní a reprezentační akce funkcionářů města;
  5. pro primátora města vykonává agendu Svazu měst a obcí a agendy dalších obdobných organizací, ve kterých je statutární město členem;
  6. podílí se na zajištění zasedání rady a zastupitelstva města, případně na dalších zasedáních orgánů města;
  7. v  rámci své působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v  hodnotě do 10  000 Kč;

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Dokumenty odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies