Oddělení komunikace a informací

Mgr. Lucie Šťastná

vedoucí oddělení komunikace a informací
pověřena zastupováním funkce vedoucího odboru Kanceláře tajemníka
Tel.: 48 524 3777
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 4

Oddělení komunikace a informací

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 777

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Doubrava Jiří administrativní a spisový pracovník podatelna nám. Dr. E. Beneše 1 5 48 524 3115
Erbenová Miroslava referent informačních služeb infopult Frýdlantská 183/4 Info 48 524 3211
Hartová Kateřina referent informačních služeb infopult Frýdlantská 183/4 Info 48 524 3211
Kimmelová Veronika administrativní a spisový pracovník podatelna nám. Dr. E. Beneše 1 5a 48 524 3114
Klimešová Romana archivářka nám. Dr. E. Beneše 1 103 48 524 3784
Krásová Ivana referent informačních služeb archiv nám. Dr. E. Beneše 1 103 48 524 3784
Seifertová Petra referent oddělení komunikace a informací recepce nám. Dr. E. Beneše 1 5b 48 524 3111
Šulcová Simona administrativní a spisový pracovník podatelna nám. Dr. E. Beneše 1 5 48 524 3115
POPIS ČINNOSTI

Garantuje provoz elektronických systémů spisové služby, provozuje podatelnu a  spisovnu magistrátu, eviduje a archivuje smlouvy, zajišťuje provoz recepcí a infopointů MML, zajišťuje ústřednu. Dále zajišťuje zveřejněnování vyhlášek a úředních písemností na úředních deskách, eviduje žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

A) Samostatná působnost

1. koordinuje spisovou službu MML; zpracovává metodiku provozu elektronického systému spisové služby; metodicky dohlíží na dodržování spisového řádu na jednotlivých odborech; provozuje podatelny a spisovny magistrátu; provádí archivování a skartace písemných materiálů, technické dokumentace a projektů; eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům, odesílá dokumenty, připravené k vypravení prostřednictvím datové schránky města;

2. archivuje originály smluv uzavíraných SML;

3. zajišťuje provoz recepcí a infopointů MML, podává informace a poskytuje formuláře a infomateriály;

4. připravuje informační materiály o činnostech MML a návody pro veřejnost;

5. zajišťuje obsahovou náplň elektronických komunikačních vazeb mezi MML a veřejností (SMS kanály, internet, webové portály atd.);

6. zajišťuje tvorbu výročních zpráv o činnosti MML;

7. zajišťuje centrální evidenci podaných žádostí o informace, garantuje jejich vyřízení dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vypracovává výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

8. zajišťuje telefonické spojení veřejnosti s MML;

9. zajišťuje vyřizování úředních záležitostí a pohyb občanů s handicapem v budovách MML;

10. zajišťuje zveřejnění vyhlášek a úředních písemností na úředních deskách a veřejných výlepových plochách, zajišťuje vyvěšení informací o aktuálních akcích a jednáních s veřejností v budově radnice;

11. vede evidenci zápůjček klíčů v budovách MML.

B) Přenesená působnost

Zajišťuje provoz spisoven a péči o spisový materiál (přebírání materiálů z jednotlivých odborů do ústřední spisovny, uložené předepsaným způsobem do archivačních krabic, vedení evidence zapůjčených písemností v zápůjční knize, každoroční skartaci materiálů s prošlou archivační lhůtou ve spolupráci s příslušným státním archivem).

Aktuality odboru

07.01.2019

Bezbariérová komunikace pro neslyšící

V říjnu 2018 se město Liberec připojilo k projektu „Bezbariérová komunikace pro neslyšící“, kterou realizuje organizace Tichý svět, o.p.s.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.