Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

Podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, jsou údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žadatel musí znát pouze identifikační číslo nebo zahraniční číslo organizace.

Správní poplatek za vydání výpisu je stanoven ve výši 100 Kč.

Nastavení cookies