Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zákon řeší vznik partnerství, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a státu.
Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před registrujícím matričním úřadem. V Libereckém kraji jím byl stanoven Magistrát města Liberec. Prohlášení se činí před matrikářem (§3, odst. 1 zákona).

Registrované partnerství je možné uzavřít v těchto prostorách:

  • v kanceláři matriky - pouze za přítomnosti matrikářky (úterý, čtvrtek nebo pátek - dle dohody)
  • v obřadní síni (pátek nebo sobota)
  • po dohodě na vhodném místě v obcích Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice

Objednat obřad lze těmito způsoby:

- prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného na webových stránkách města www.liberec.cz (platí pro libereckou radnici)
- osobně v kanceláři matriky (přízemí budovy radnice)
kancelář č. 6C – Vladimíra Zábranská, tel. 485 243 723 – zabranska.vladimira@magistrat.liberec.cz

K vyřízení formalit v úředních hodinách se partneři dostaví osobně nejpozději 14 dní před registrací a předloží:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) 
  • rodný list
  • dotazník k registrovanému partnerství

v případě, že jeden z partnerů je cizinec, předkládá dokumenty uvedené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů  - při rezervaci obdrží partneři podrobný přehled

V den uzavření partnerství před obřadem předloží partneři platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě, že je v občanském průkazu uveden údaj o osobním stavu, bude u něho oddělena vyznačená část a jeho platnost automaticky skončí 45 dní po uzavření partnerství. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.

Při zařizování svého slavnostního dne mohou partneři využít i nabídek firem, jejichž propagační materiály jsou umístěny v kancelářích matriky.

OBŘADNÍ SÍŇ - BUDOVA HISTORICKÉ RADNICE:

Do obřadní síně ve 2. patře vpravo, č. dveří 203 se partneři a jejich hosté dostaví 15 minut před stanovenou hodinou obřadu. Budova radnice má boční bezbariérový přístup, otevírání zajišťuje na požádání recepční.
Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, matrikářka má právo obřad přerušit nebo odložit.

Hudba:
Hraje živá hudba - varhany. Nabídka skladeb dle seznamu

Foto, videozáznamy:
FOTOGRAGA K OBŘADU SI PARTNEŘI ZAJIŠŤUJÍ SAMI, NA VLASTNÍ NÁKLADY. 

Povolení k mimořádnému vjezdu motorových vozidel do pěší zóny (nám. Dr. E. Beneše):
Partnerům bude bezplatně vydáno oddělením matriky při vyřizování ostatních formalit, pro nahlášený počet vozidel. Povolení slouží k parkování vozidel během obřadu, po dobu fotografování na schodech radnice a na náměstí. Nikoliv však po dobu slavnostního oběda a fotografování v jiných částech města.

JINÉ VHODNÉ MÍSTO: Jiné vhodné místo v katastru obce Liberec, Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou a Šimonovice, by mělo být důstojné. Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při registraci partnerství na jiném vhodném místě, zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky, její dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si partneři zajišťují sami na vlastní náklady.
------------------------------------------------------------------------
Týden po obřadu bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí doklad o registrovaném partnerství. Vyzvednout ho může jeden z partnerů, případně jejich rodiče s platným dokladem totožnosti.
Na požádání lze doklad zaslat poštou.

Nastavení cookies