Svatby na radnici a jiném vhodném místě

Rezervace svatebních obřadů na kalendářní rok 2020 matriční úřad přijímá od 2. prosince 2019.

Objednat svatbu lze těmito způsoby:

- prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného na webových stránkách našeho města www.liberec.cz, odkaz OBČAN, ÚŘAD ON-LINE, SVATBY ON-LINE (platí pro libereckou radnici)
- osobně v kanceláři matriky (přízemí budovy radnice)

kancelář č. 7 - Ivana Jadrná, tel. 485 243 724 - jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz
kancelář č. 6C - Vladimíra Zábranská, tel. 485 243 723 - zabranska.vladimira@magistrat.liberec.cz 

K vyřízení formalit v úředních hodinách se snoubenci dostaví nejpozději 14 dní před uzavřením sňatku osobně a předloží: doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní doklad), rodný list, vyplněný dotazník k uzavření manželství - formulář SPMA/1 (lze vyzvednout osobně na matrice nebo vytisknout oboustranně z webových stránek). Pokud je sňatek uzavírán mimo obřadní síň liberecké radnice nebo v sobotu na radnici (tzn. mimo dobu stanovenou radou obce), vyplní snoubenci žádost o uzavření na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Snoubenci - cizinci předkládají dokumenty stanovené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (při rezervaci obdrží snoubenci podrobný seznam).

Snoubenci dále uhradí poplatky. Ke sňatku na liberecké radnici si vyzvednou povolení k vjezdu na náměstí Dr. E. Beneše. Odevzdají formulář s vybranou hudbou.

PŘEHLED POPLATKŮ ZA OBŘADY:

DEN A MÍSTO

SPRÁVNÍ
POPLATEK

PAUŠÁLNÍ
NÁHRADA

PROVOZNÍ POPLATEK

Radnice - pátek

---

---

605 Kč (včetně 21% DPH)

 
Radnice - sobota

1 000 Kč

---

605 Kč (včetně 21% DPH)

 

Jiné místo

pátek, sobota

1 000 Kč

1 210 Kč (včetně 21% DPH)

---

 

V pondělí, středu, neděli a ve státní svátky neoddáváme.

PRÁVNÍ AKT UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
Prohlášení o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků.
Snoubenci by proto měli zvolit vhodné oblečení. Pokud je manželství uzavíráno na jiném vhodném místě, mělo by být důstojné. V den sňatku před obřadem předloží snoubenci i svědci platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě změny údaje, bude snoubencům  u občanského průkazu oddělena vyznačená část a vydáno potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.
Při zařizování svatebního dne mohou snoubenci využít i nabídek firem, jejichž propagační materiály jsou umístěny v kancelářích oddělení matriky.

OBŘADNÍ SÍŇ - BUDOVA HISTORICKÉ RADNICE:
Svatební obřady probíhají v půlhodinových intervalech. Do obřadní síně ve 2. patře vpravo, č. dveří 203 se snoubenci a svatebčané dostaví 15 minut před stanovenou hodinou obřadu. Budova radnice má boční bezbariérový přístup, otevírání zajišťuje na požádání recepční.
Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh svatebního obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, oddávající má právo obřad přerušit nebo odložit. V celé budově radnice je zakázáno házet rýži, konfety, okvětní lístky či cokoliv jiného.

Hudba:
Hraje živá hudba – varhany. Nabídka skladeb dle seznamu.

Foto, videozáznamy:
FOTOGRAFA K OBŘADU SI SNOUBENCI ZAJIŠŤUJÍ SAMI NA VLASTNÍ NÁKLADY. Fotografové mají možnost fotografovat před samotným obřadem (před příchodem oddávajícího) a po jeho skončení (při gratulacích). V průběhu obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do "prostoru oddávajícího".

Povolení k mimořádnému vjezdu motorových vozidel do pěší zóny (nám. Dr. E. Beneše):
Snoubencům bude bezplatně vydáno pro nahlášený počet vozidel při vyřizování ostatních formalit. Povolení slouží k parkování vozidel během obřadu, po dobu fotografování na schodech radnice a na náměstí. Nikoliv však po dobu svatebního oběda nebo fotografování v jiných částech města.

Jiné vhodné místo by mělo být důstojné.
Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.
Za vydání povolení na jiném vhodném místě je vybírán správní poplatek ve výši 1 000,- Kč a paušální náhrada za uzavření manželství mimo budovu radnice ve výši 1210 Kč (včetně 21% DPH).


Týden po sňatku bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí oddací list. Vyzvednout ho může jeden z manželů, případně jejich rodiče s platným dokladem totožnosti. Na požádání lze oddací list zaslat poštou.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.