Úmrtí v rodině

Při úmrtí doma je vždy nutné zavolat lékaře. Lékař vystaví List o prohlídce zemřelého, který předá podle místa úmrtí na příslušnou matriku. Po jeho odjezdu kontaktujte Pohřební službu.
Po obdržení zprávy o úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém či sociálním zařízení kontaktujte Pohřební službu.
Při sjednání pohřbu na Pohřební službě (dle výběru pozůstalých), je nutné předložit občanský průkaz zemřelého i obstaravatele pohřbu. Úmrtní list je vydán příslušnou matrikou do 30 dnů od úmrtí.
Pokud k úmrtí došlo v obcích Dlouhý Most, Jeřmanice, Šimonovice, Stráž nad Nisou a Liberec (kromě Vratislavic nad Nisou, kde mají svůj matriční úřad) k vystavení úmrtního listu je příslušný:

Magistrát města Liberec, oddělení matriky
Nám Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
(budova historické radnice, přízemí vpravo - kancelář č. 6A)

matrikářka: Světla Pánková, telefon: 485 243 722


K zápisu zemřelého do matriční knihy úmrtí s sebou vezměte tyto doklady:
1/ občanský průkaz zemřelého
2/ objednávku pohřbu (fakturu) z pohřební služby
3/ občanský průkaz obstaravatele pohřbu

Údaje o osobě zemřelého čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.
S sebou můžete dále na matriku přinést:
1/ rodný, případně oddací list zemřelého
2/ kartu zdravotní pojišťovny zemřelého
3/ občanský průkaz pozůstalého manžela

Úmrtní list bude vydán členům rodiny (manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, sourozenci) nebo jejich zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí být úředně ověřen). Dále fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Při vydání úmrtního listu Vám oddělení matriky sdělí základní informace o vdovském/vdoveckém důchodu, případně sirotčím důchodu a o dědickém řízení.

Pokud nemůžete úmrtí na matrice v místě úmrtí vyřídit osobně:
1/ je třeba matričnímu úřadu zaslat kopii objednávky (faktury) pohřbu
2/ každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.