Oddělení přípravy a řízení projektů

Mgr. Veronika Futóová

vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Tel.: 48 524 3573
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 312

Oddělení přípravy a řízení projektů

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 573
POPIS ČINNOSTI

 

 • oddělení v rámci odboru strategického rozvoje a dotací monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve prospěch SML
   
 • v programovém období 2007 - 2013 realizovalo:
  • zónový IPRM Liberec - zóna Lidové sady
  • tematický IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
  • IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice
    
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci OPLZZ
  • Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce
  • Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů – implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci IOP
  • Vybrané elektronické služby Statutárního města Liberec a jeho organizací
    
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci OPŽP
  • Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec
    
 • v programovém období 2014 – 2020 realizuje:
  • projekt přeshraniční spolupráce v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
  • projekt přeshraniční spolupráce v rámci Programu Interreg V-A spolupráce Česká republika – Polsko
  • rozvojové projekty v rámci IROP

 

A) Samostatná působnost

1. komplexně zajišťuje přípravu a realizaci rozvojových projektů města včetně zajištění potřebných podkladů pro získávání dotačních titulů;
2. koordinuje přípravu a realizaci investičních akcí v rámci rozvojových projektů města;
3. koordinuje řízení složitých projektů, projektový tým seznamuje se závaznými podmínkami poskytovatele dotace, plní podmínky poskytovatele dotací, monitoruje dodržení závazných podmínek, projednává případné změny v projektu s poskytovateli dotací;
4. zajišťuje monitoring projektů v udržitelnosti;
5. řeší vratky, penále, správní žaloby apod. u dotačních akcí odboru strategického rozvoje a dotací;
6. komplexně zajišťuje implementaci integrovaných plánů rozvoje města; Integrovaných plánů rozvoje území, Akčních plánů – realizaci projektů, které jsou součástí těchto plánů.


B) Přenesená působnost
nevykonává

Dotační projekty

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy
Předchozí
...
Následující

Aktuality oddělení

01.08.2014

Otevření zrekonstruované tělocvičny oslaví děti sportem

Statutární město Liberec vás zve na dětské odpoledne u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruované tělocvičny při ZŠ náměstí Míru ve středu 13. srpna od 13.00 do 17.00 hodin.
 
01.07.2014

Město Liberec vybudovalo v areálu botanické zahrady nový pavilon pro největší lekníny světa

Novým pavilonem leknínů, který je unikátem nejen v České republice, ale i celé střední Evropě, se může pyšnit Botanická zahrada Liberec. Uvnitř článku fotogalerie a video o výstavbě.
 
27.05.2014

Zadávací dokumentace k rekonstrukci lázní

V souladu se zajištěním informovanosti široké veřejnosti uveřejňujeme znění zadávací dokumentace k projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.
 
11.03.2014

Školáci a sportovci se dočkají. Tělocvična na náměstí Míru bude do léta jako nová

Novou střechu, okna, zateplení, fasádu, nové rozvody, podlahy, ale i sociální zařízení a další prvky získá po komplexní rekonstrukci tělocvična základní školy na náměstí Míru v Liberci - Ruprechticích, která je odloučeným pracovištěm ZŠ Sokolovská. /FOTOGALERIE/
 
21.02.2014

Zahájení realizace sportovního centra v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská

Statutární město Liberec 21. února 2014 zahájilo realizaci jednoho z posledních projektů IPRM, projekt Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská. /FOTOGALERIE/
 

Dokumenty oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies