Oddělení rozvojové koncepce

Mgr. Barbara Steinzová

vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Tel.: 48 524 3508
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 213

Oddělení rozvojové koncepce

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 503

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Klemšová Monika specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování pracovník vztahu k veřejnosti nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3505
Mgr. Kumstová Monika manažer oddělení rozvojové koncepce nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3579
Ing. Mimrová Stanislava manažer oddělení rozvojové koncepce manažer projektů „ALiZi“, „SECAP - Energeticky udržitelný Liberec“, „Podpora čisté mobility“ nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3503
Ing. Ph.D. Tvrdíková Pavlína manažer oddělení rozvojové koncepce nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3579
POPIS ČINNOSTI

Oddělení rozvojové koncepce

A) Samostatná působnost

1. vytváří, monitoruje, hodnotí a aktualizuje strategický dokument – Strategie rozvoje města, ze schválené strategie rozvoje města identifikuje akční plány rozvoje města na kratší období, monitoruje je, hodnotí je a po naplnění vytváří nové;
2. zajišťuje koordinaci a odborný systémový servis pro zpracovatele sektorových koncepcí (např. Koncepce rozvoje CR, Koncepce dopravy a další);
3. identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty, připravuje podklady pro schválení námětů na projekty v návaznosti na dotační možnosti;
4. odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projektů se schválenou dlouhodobou strategií a akčním plánem rozvoje města;
5. monitoruje externí zdroje financování rozvojových projektů města, vyhledává zdroje pro existující záměry a informuje o nových zdrojích ostatní organizační jednotky MML a SML;
6. slouží jako konzultační místo v oblasti dotací pro SML a subjekty zřizované či zakládané SML;
7. aktivně se účastní tvorby nadřazených strategických dokumentů a dokumentů nových plánovacích období;
8. koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ jsou integrované rozvojové strategie popisující konkrétní problémy a potřeby vymezeného území, cíle a priority z nich vycházející a vzájemně provázané investiční i neinvestiční záměry, kterými bude navržených cílů dosaženo);
9. koordinuje projekt Liberec- zdravé město a Místní agendu 21.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality oddělení

14.07.2014

Setkání s občany na téma Strategie rozvoje města a možnosti financování rozvoje z fondů EU

Statutární město Liberec zve na setkání s občany na téma Strategie rozvoje města a možnosti financování rozvoje z fondů EU. Setkání se uskuteční 24. července 2014 od 16:00 - 18:00 hodin v prostoru historické radnice - zasedací místnost zastupitelstva č. 11.
 
11.03.2014

Rozjezdy roku: projekt podpoří začínající podnikatele z regionu

Dne 23. dubna 2014 se v nově otevřeném coworkingovém centru pro podporu podnikání v Paláci Centrum (1. máje 868/11, Liberec III-Jeřáb) uskuteční akce Rozjezdy roku.
 
17.02.2014

Aktualizovaný strategický plán rozvoje města Liberce směřuje ke konečné podobě

Proces tvorby návrhové části Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec pro období let 2014 – 2020 postupně spěje do finále. /FOTOGALERIE/
 
12.02.2014

Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2013 – 2020

Aktualizace Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020 je základním rozvojovým dokumentem města, který určuje, jak by se mělo město rozvíjet v následujících letech.
 
27.11.2013

Priority strategie rozvoje města určují lidé také na webu

Po veřejných besedách s občany, členy pracovních skupin a hlavními aktéry rozvoje se s návrhovou částí aktualizované strategie rozvoje města Liberec seznámili také představitelé městem zřizovaných organizací a společností.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.