Oddělení rozvojové koncepce

Mgr. Barbara Steinzová

vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Tel.: 48 524 3508
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 213

Oddělení rozvojové koncepce

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 503

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Klemšová Monika specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování pracovník vztahu k veřejnosti nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3505
Ing. Mimrová Stanislava manažer oddělení rozvojové koncepce manažer projektů „ALiZi“, „SECAP - Energeticky udržitelný Liberec“, „Podpora čisté mobility“ nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3503
Ing. Ph.D. Tvrdíková Pavlína manažer oddělení rozvojové koncepce nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3579
POPIS ČINNOSTI

Oddělení rozvojové koncepce

A) Samostatná působnost

1. vytváří, monitoruje, hodnotí a aktualizuje strategický dokument – Strategie rozvoje města, ze schválené strategie rozvoje města identifikuje akční plány rozvoje města na kratší období, monitoruje je, hodnotí je a po naplnění vytváří nové;
2. zajišťuje koordinaci a odborný systémový servis pro zpracovatele sektorových koncepcí (např. Koncepce rozvoje CR, Koncepce dopravy a další);
3. identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty, připravuje podklady pro schválení námětů na projekty v návaznosti na dotační možnosti;
4. odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projektů se schválenou dlouhodobou strategií a akčním plánem rozvoje města;
5. monitoruje externí zdroje financování rozvojových projektů města, vyhledává zdroje pro existující záměry a informuje o nových zdrojích ostatní organizační jednotky MML a SML;
6. slouží jako konzultační místo v oblasti dotací pro SML a subjekty zřizované či zakládané SML;
7. aktivně se účastní tvorby nadřazených strategických dokumentů a dokumentů nových plánovacích období;
8. koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ jsou integrované rozvojové strategie popisující konkrétní problémy a potřeby vymezeného území, cíle a priority z nich vycházející a vzájemně provázané investiční i neinvestiční záměry, kterými bude navržených cílů dosaženo);
9. koordinuje projekt Liberec- zdravé město a Místní agendu 21.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality oddělení

05.06.2013

Výsledky výtvarné soutěže "Liberec v roce 2020"

Výtvárná soutěž pro žáky ZŠ "Liberec v roce 2020" má výherce! Kromě dvou avizovaných kategorií, kdy obrázky hodnotila veřejnost a také Komise pro rozvoj a strategické plánování a Projektový tým strategie, byly nakonec vyhodnoceny i další obrázky..
 
29.05.2013

Na svém městě si Liberečané cení nejvíc přírodu a dobré spojení s Prahou

Posbírat co nejvíc názorů obyvatel Liberce na to, kam by se měl v budoucnu ubírat rozvoj města, bylo cílem setkání vedení radnice s občany. Proběhlo v úterý 28. května v jídelně krajské nemocnice.
 
17.05.2013

O budoucnosti města diskutovali studenti i zástupci neziskovek

Další diskusní setkání k aktualizaci strategie rozvoje uspořádalo Statutární město Liberec.
 
16.05.2013

Zúčastněte se setkání se zástupci města

Přijďte diskutovat o budoucnosti Liberce a zapojte se tak do procesu tvorby aktualizované strategie rozvoje města!
 
15.05.2013

Podněty k rozvoji města psali podnikatelé rovnou na stůl

Získat představu o žádoucím vývoji města z pohledu podnikatelů a posbírat náměty k tomu, jak zlepšit spolupráci radnice s veřejným sektorem, bylo cílem Fóra pro podnikatele o budoucnosti města Liberec.
 

 

Nastavení cookies