Oddělení rozvojové koncepce

Mgr. Barbara Steinzová

vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Tel.: 48 524 3508
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 213

Oddělení rozvojové koncepce

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 503

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Klemšová Monika specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování pracovník vztahu k veřejnosti nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3505
Ing. Mimrová Stanislava manažer oddělení rozvojové koncepce manažer projektů „ALiZi“, „SECAP - Energeticky udržitelný Liberec“, „Podpora čisté mobility“ nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3503
Ing. Ph.D. Tvrdíková Pavlína manažer oddělení rozvojové koncepce nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3579
POPIS ČINNOSTI

Oddělení rozvojové koncepce

A) Samostatná působnost

1. vytváří, monitoruje, hodnotí a aktualizuje strategický dokument – Strategie rozvoje města, ze schválené strategie rozvoje města identifikuje akční plány rozvoje města na kratší období, monitoruje je, hodnotí je a po naplnění vytváří nové;
2. zajišťuje koordinaci a odborný systémový servis pro zpracovatele sektorových koncepcí (např. Koncepce rozvoje CR, Koncepce dopravy a další);
3. identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty, připravuje podklady pro schválení námětů na projekty v návaznosti na dotační možnosti;
4. odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projektů se schválenou dlouhodobou strategií a akčním plánem rozvoje města;
5. monitoruje externí zdroje financování rozvojových projektů města, vyhledává zdroje pro existující záměry a informuje o nových zdrojích ostatní organizační jednotky MML a SML;
6. slouží jako konzultační místo v oblasti dotací pro SML a subjekty zřizované či zakládané SML;
7. aktivně se účastní tvorby nadřazených strategických dokumentů a dokumentů nových plánovacích období;
8. koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ jsou integrované rozvojové strategie popisující konkrétní problémy a potřeby vymezeného území, cíle a priority z nich vycházející a vzájemně provázané investiční i neinvestiční záměry, kterými bude navržených cílů dosaženo);
9. koordinuje projekt Liberec- zdravé město a Místní agendu 21.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality oddělení

09.05.2013

Výtvarná soutěž "Liberec v roce 2020"

Výtvarná soutěž pro žáky základních škol "Liberec v roce 2020"

Jak si děti představují vývoj a budoucí podobu města?
 
11.02.2013

Zapojte se do tvorby strategie rozvoje města

Neodmyslitelnou součástí tvorby strategie rozvoje města je maximální zapojení veřejnosti, protože tvorba strategie bude vycházet právě také z námětů na zlepšení kvality života ve městě od jeho obyvatel.
 
04.02.2013

Zastupitelé schválili záměr Aktualizace strategie rozvoje SML

Do aktualizace strategie rozvoje města se pustí v letošním roce Statutární město Liberec. Zastupitelé dali nyní zelenou zahájení celého procesu.
 
27.12.2012

Návrh Komunikační strategie "Aktualizace strategie rozvoje města"

Z přiloženého dokumentu se mimo jiné dozvíte, co město Liberec v roce 2013 čeká, a jak se občané mohou do aktualizace strategie rozvoje zapojit.
 
17.12.2012

Závěry debaty k aktualizaci strategie rozvoje města

Zúčastnili jste se debaty k aktualizaci strategie rozvoje města nebo vás toto téma zajímá? Přinášíme vám podrobné závěry z této úspěšné veřejné debaty, kterou začátkem prosince připravilo Statutární město Liberec. Dočtete se o průběhu setkání a také o výstupech diskuze.
 

 

Nastavení cookies