15.11.2013
Jan Král

K proměnám Liberce se může vyjádřit každý. Město finišuje s aktualizací strategie rozvoje

Jak se město Liberec a život v něm bude měnit v následujících letech? To se dozvěděli občané na veřejné besedě k Aktualizaci strategie rozvoje města Liberec 2014 – 2020 ve čtvrtek 14. listopadu v Radničním sklípku. /FOTOGALERIE/

Poprvé se tak mohli seznámit s pracovní verzí aktualizované strategie rozvoje, kterou v posledních měsících připravovaly na radnici pracovní skupiny. Dostali také šanci vyjádřit se ke konkrétním návrhům a mohli sami navrhnout konkrétní aktivity pro zlepšení života v severočeské metropoli.

„Občané byli seznámeni s pracovním materiálem, následně mohli jednotlivé cíle a opatření připomínkovat a také navrhovat další vlastní aktivity, které by se podle nich měly realizovat. Na závěr besedy hodnotili cíle strategického plánu z hlediska svých priorit,“ uvedla manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec Pavlína Prášilová.

Lidé se na besedě zajímali například o to, zda nová strategie rozvoje bude řešit budoucnost Ještědu nebo rozvoj bydlení. Besedy se zúčastnili také zástupci Parlamentu mladých Liberec, kteří se do aktualizace strategie zapojili už v polovině roku.
Návrhovou část aktualizované strategie rozvoje města, kterou připomínkovali také jednotliví vedoucí odborů Magistrátu města Liberce, už mají v současné době k dispozici i komise rady města, výbory zastupitelstva města a politické kluby. Konečná verze dokumentu, který se stane podkladem pro rozvoj města až do roku 2020, bude po zapracování připomínek předložena ke schválení zastupitelstvu města.

Kdo dnešní besedu nestihl, má další šanci v příštím týdnu, konkrétně ve středu 20. listopadu od 17.00 do 19.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Dobiášova v Rochlici. „Dvěma termíny veřejných besed na dvou různých místech jsme chtěli vyhovět co nejvíce zájemcům z řad veřejnosti,“ vysvětlila Pavlína Prášilová.

V letošním roce připravil liberecký magistrát k aktualizaci strategie už několik setkání s občany, v květnu to bylo nejprve s podnikateli, poté se studenty a zástupci neziskových organizací, s Radou starších (KS Kontakt) a nakonec se širokou veřejností. V posledních několika měsících následovala jednání pracovních skupin, ve kterých působili nejen odborníci z městských společností a organizací, magistrátu, soukromých podniků, neziskových organizací, institucí státní správy a vzdělávacích, kulturních, sportovních a volnočasových organizací, ale také samotní aktivní občané.

„Aktualizace strategie je potřebná také pro další dotační období, které opakovaně umožní čerpání dotací z prostředků EU. Abychom věděli, jaký je názor liberecké veřejnosti na rozvoj města, tedy co konkrétně považují naši spoluobčané za potřebné, je zpracovávána tato aktualizace strategie. Věřím, že alespoň zásadní cíle ve strategii se v Liberci podaří naplnit. Rezervy byly definovány, uvidíme jak s tím město, jeho vedení a zejména jeho obyvatelé naloží,“ sdělil náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

Text a foto: Jan Král

 

Nastavení cookies