29.08.2013
Jan Král

Město naplnilo pracovní skupiny pro strategii rozvoje

Úvodní informační setkání členů pracovních skupin pro strategii rozvoje města připravilo v pondělí 26. srpna Statutární město Liberec.

Zasedací místnost historické budovy radnice zaplnilo 121 lidí. V následujících dvou měsících budou formovat vize všech zásadních rozvojových oblastí města.

Cílem setkání bylo informovat zájemce o členství v pracovních skupinách o tom, jaké aktivity již byly v rámci aktualizace strategie rozvoje města realizovány a seznámit je s pravidly činnosti pracovních skupin. Úvodní setkání zahájil ekonomický náměstek primátorky Jiří Šolc. Účastníkům především poděkoval za zájem zapojit se do tvorby tak důležitého dokumentu města, který určuje, jak by se město mělo rozvíjet v následujících letech.

Pracovních skupin bylo zřízeno deset a zabývat se budou všemi zásadními rozvojovými tématy.

1. Podnikání, věda, výzkum a inovace
2. Zdraví, bydlení, sociální oblast, bezpečnost
3. Cestovní ruch
4. Vzdělávání
5. Volný čas
6. Kvalitní veřejná správa
7. Udržitelná mobilita
8. Životní prostředí
9. Veřejný prostor
10. Technická infrastruktura

„Členové skupin se budou scházet od konce srpna do začátku října a budou se zabývat vymezením problémů v řešené oblasti, návrhem cílů, konkrétních opatření a aktivit a návrhem hodnotících ukazatelů pro jednotlivá opatření,“ uvedla Pavlína Prášilová, manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec. Každá skupina se sejde na radnici celkem třikrát. Výstupy pracovních skupin budou následně v průběhu října projednávány veřejně. „Proběhne setkání v pěti městských částech. Plánujeme i setkání se seniory a projednávání v komisích, výborech a politických klubech,“ upřesnila Pavlína Prášilová.

Složení pracovních skupin je velice pestré, přihlásilo se dohromady 148 lidí, někteří i do více skupin. Radnici se podařilo oslovit významné aktéry rozvoje ve městě. „Slibujeme si proto od toho, že aktualizovaná strategie bude opravdu kvalitní,“ doplnila Pavlína Prášilová. Mezi přihlášenými občany jsou i zástupci neziskových organizací, magistrátu, podnikatelé, zástupci dopravního podniku, teplárny, zoologické zahrady, divadel, technické univerzity, krajského úřadu, osadních výborů, Policie ČR i městské policie, městských společností a zástupci významných podniků z Liberce.

Úkolem pracovních skupin bude zejména:

1. kolo - vymezení problému
- cílové skupiny a aktéři
- návrh specifických cílů (popis, rizika, předpoklady)
2. kolo - schválení specifických cílů
- opatření
- návrh indikátorů
Koordinační schůzka - duplicity a vazby mezi cíli a opatřeními
- sjednocení časového rámce a obecnosti / konkrétnosti cílů a opatření
- vztah k udržitelnému rozvoji
3. kolo - schválení opatření
- prioritizace
- schválení indikátorů

 

Nastavení cookies