13.11.2013
Jan Král

Město představuje občanům připravovanou strategii rozvoje na období 2014 - 2020

Celkem 147 osob se v předchozích měsících podílelo na přípravě aktualizace strategie rozvoje města Liberec na období 2014 – 2020. /FOTOGALERIE/

Byli to členové komisí z řad odborníků z městských společností a organizací, magistrátu, soukromých podniků, neziskových organizací a také aktivních občanů. Ve středu 13. listopadu se členové pracovních skupin na radnici při společném setkání seznámili se zkompletovaným výstupem svých návrhů, jehož finální verze bude podkladem pro proměny města Liberce a života v něm v nadcházejících letech.

„Členům pracovních skupin jsme poprvé představili návrhovou část Aktualizace strategie rozvoje města Liberec jako jeden komplexní dokument. Byly diskutovány některé změny oproti původním návrhům a rovněž jsme pro ně připravili přehled specifických strategických cílů, kterým mohli přidělovat priority,“ konstatovala manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec Pavlína Prášilová.

S pracovním dokumentem Aktualizace strategie rozvoje města Liberec 2014 – 2020 samozřejmě bude město Liberec seznamovat i veřejnost, a to už ve čtvrtek 14. listopadu od 17:00 do 19:00 hodin v Radničním sklípku v budově historické radnice, kde příchozí občané rovněž dostanou šanci navrhovat konkrétní aktivity a uvést své priority. Kdo čtvrteční veřejnou besedu nestihne, dostane další šanci v příštím týdnu, konkrétně ve středu 20. listopadu od 17:00 do 19:00 hodin ve školní jídelně ZŠ Dobiášova v Rochlici.

„Dvěma termíny veřejných besed na dvou různých místech jsme chtěli vyhovět zájemcům z řad veřejnosti, kteří první schůzku nestihnou, nebo je pro ně příliš komplikované dopravit se do centra města,“ vysvětlila Pavlína Prášilová.

Zpracovanou aktualizaci strategie rozvoje, kterou připomínkovali také jednotliví vedoucí odborů Magistrátu města Liberce, už mají v současné době k dispozici i komise, výbory a politické kluby. Konečná verze dokumentu, který se stane podkladem pro rozvoj města až do roku 2020, bude po zapracování připomínek předložena zastupitelstvu.

Za množství práce, kterou členové pracovních komisí vykonali pro město zdarma a převážně ve svém volném čase, poděkoval náměstek primátorky Jiří Rutkovský. Drobnou odměnou byly pro všechny účastníky pěkné dárky z chráněných dílem z Domova pro zdravotně postižené v Harcově a chráněné dílny Tulipan.

„Věřím, že množství odvedené práce bude městu Liberec ku prospěchu a získané náměty, požadavky a navržené cíle budou dobrým vodítkem pro rozvoj města. Chtěl bych za profesionální práci poděkovat pracovnicím odboru rozvoje a Evropských dotací. Občany zvu na další veřejné besedy, kde se mohou s návrhem seznámit,“ sdělil náměstek Rutkovský.

Více info: http://www.liberec.cz/aktualizace-strategie/

Text a foto: Jan Vrabec

Nastavení cookies