02.08.2013
Jan Král

Pracovní skupiny pro strategii rozvoje města

Podstatou tvorby aktualizované strategie rozvoje města je v maximální míře zapojit veřejnost, ať už laickou či odbornou, aby výstupem byla propracovaná a společensky široce přijatá koncepce. Komise pro rozvoj a strategické plánování schválila vytvoření deseti tematicky zaměřených pracovních skupin, které budou tvořeny odborníky na konkrétní řešenou oblast či oblasti.

Pracovní skupiny se budou zabývat všemi zásadními rozvojovými tématy, například zdravím, sociální oblastí, bezpečností, veřejným prostorem, vzděláváním, technickou infrastrukturou a dalšími oblastmi. Členové pracovních skupin se budou scházet od konce srpna do začátku října a budou se zabývat návrhem vize pro jimi řešenou oblast, návrhem cílů, konkrétních opatření a aktivit, návrhem hodnotících ukazatelů pro jednotlivá opatření.

Pracovní skupiny se sejdou třikrát, kromě těchto se uskuteční úvodní koordinační setkání, a to v pondělí 26. srpna od 15 hodin v zasedací místnosti pro zastupitele č. 10 v přízemí radnice, kde se všichni členové seznámí se všemi podstatnými informacemi. V případě Vašeho zájmu o členství ve vybrané pracovní skupině/skupinách vyplňte, prosím, do 23. srpna on-line formulář:

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/strategicke-dokumenty/strategie-rozvoje/aktualizace-strategie-rozvoje-statutarniho-mesta-liberec-2013-2020/pracovni-skupiny/on-line-formular/

Další informace o pracovních skupinách jsou dostupné na webových stránkách zde:

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/strategicke-dokumenty/strategie-rozvoje/pracovni-skupiny/

Děkujeme za Váš zájem podílet se na strategii rozvoje města!

Nastavení cookies