08.10.2013
Jan Král

Pracovní skupiny pro strategii rozvoje ukončily svoji činnost na návrhové části strategie

Skupiny se scházely na liberecké radnici od konce srpna, každá skupina se setkala celkem třikrát. Poslední schůzka proběhla 3. října 2013. Navazovat na jejich práci bude zpracování a kompletace všech výstupů a následná veřejná projednávání.

Vzhledem ke schváleným strategickým cílům Komisí pro rozvoj a strategické plánování bylo vytvořeno deset tematických pracovních skupin:

1.    Podnikání, věda, výzkum a inovace
2.    Zdraví, bydlení, sociální oblast, bezpečnost
3.    Cestovní ruch
4.    Vzdělávání
5.    Volný čas
6.    Kvalitní veřejná správa
7.    Udržitelná mobilita
8.    Životní prostředí
9.    Veřejný prostor
10.  Technická infrastruktura

V pracovních skupinách působili především odborníci z městských společností a organizací, magistrátu, soukromých podniků, neziskových organizací, institucí státní správy, vzdělávacích, kulturních, sportovních a volnočasových organizací, atd.

Každá skupina se sešla třikrát, přičemž náplní prvního setkání bylo navržení specifických cílů, podstatou druhého setkání bylo stanovit ke každému specifickému cíli alespoň jedno opatření a na třetí schůzce členové pracovních skupin k opatřením definovali možné aktivity. „Na tyto činnosti je ještě třeba navázat stanovením indikátorů tak, aby bylo možné naplňování cílů, opatření a aktivit monitorovat,“ řekla Pavlína Prášilová, manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec.

Navržením aktivit práce skupin skončila, nyní je třeba všechny výstupy pracovních skupin zkompletovat, sjednotit a upravit tak, aby bylo možné tuto návrhovou část strategie představit veřejnosti. Před samotným představením proběhne poslední setkání se všemi členy pracovních skupin, aby byli se zkompletovaným dokumentem seznámeni před jeho zveřejněním.

„V listopadu se uskuteční tři projednání se širokou veřejností, jedno setkání pro městské společnosti a organizace a jedna beseda pro takzvané hlavní aktéry města. Všem bude návrhová část strategie představena a bude možnost tento dokument připomínkovat. Po veřejném projednání proběhne projednávání v komisích, výborech a politických klubech a následně bude finální verze předložena zastupitelstvu města,“ popsala Pavlína Prášilová.

 

Nastavení cookies