11.09.2013
Jan Král

Pracovní skupiny tento týden zahájily druhé kolo setkávání

Pracovní skupiny se začaly scházet 28. srpna a minulý týden ukončily první kolo svých setkávání. Jednání se celkově zúčastnil značný počet lidí, kteří přišli se zajímavými myšlenkami. Za jejich čas a návrhy pro strategii velice děkujeme!

Úkolem prvních setkání všech pracovních skupin bylo definovat největší problémy v řešené oblasti. Často vzhledem k obsáhlosti tématu členové pracovali paralelně v několika menších skupinách na řešení dílčích témat. Poté, co byly definovány zásadní problémy, bylo možné je zformulovat do podoby tzv. specifických cílů, které představují řešení jednoho či více problému a v závěru mají naplnit vizi toho, čím by se Liberec měl do roku 2020 stát. Druhá setkávání pracovních skupin mají za cíl navázat na vytvořené specifické cíle a ty rozpracovat do tzv. opatření, které už představují konkrétnější představu o tom, jak vymezených specifických cílů dosáhnout. Nejnižší úroveň řešení problému je obsahem třetích setkání pracovních skupin, kde se budou definovat v rámci opatření konkrétní aktivity včetně návrhu indikátorů, tedy ukazatelů pro sledování toho, jak jsou stanovené cíle naplňovány.

V jednotlivých pracovních skupinách jsou zástupci občanů, odborníci ze soukromého i veřejného sektoru, zástupci magistrátu, pracovních skupin se účastní i náměstci primátorky a tajemník magistrátu. Toto pestré složení zaručuje, že budou do strategie zahrnuty názory a potřeby jak obyvatel města, tak různých zájmových skupin, za dodržení požadavku, aby jednotlivé cíle a opatření byla reálná a realizovatelná.

Zápisy ze všech setkání pracovních skupin obsahující výstupy jednotlivých setkání jsou dostupné zde na webových stránkách strategie: http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/strategicke-dokumenty/strategie-rozvoje/pracovni-skupiny/.

Nastavení cookies