Program EFEKT na rok 2015

Žádosti o dotaci na poradenské středisko EKIS se podávají do 31.12.2014, ostatní žádosti mají uzávěrku 28.2.2015.

 

Aktivita

Typ žadatele

Maximální výše podpory

Uzávěrka podání žádosti

tis. Kč

%

Specifické a pilotní projekty

 

A

Projekty vzdělávání a studie

Podle znění výzvy

1000

100

Vyhlášení dle potřeb MPO

Úspory energie

 

B.1

Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)

obce, MČ, Společnosti 100% vlastněné obcí nebo MČ

1000

40

28.02.2015

 

B.2

Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově

obce, MČ, kraje, školy, soc. a zdrav. zařízení, bytová družstva, státní podniky

1000

40

28.02.2015

Energetické poradenství

 

C

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

podnikatelé, obce, MČ, spolky, sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnost,

300

100

31.12.2014

Propagace a vzdělávání

 

D.1

Kurz, seminář v oblasti energetiky

podnikatelé, školy, komory, spolky, obecně prospěšné společnosti, sdružení právnických osob, veřejné výzkumné instituce

40/den

50

28.02.2015

 

D.2

Publikace, příručky a informační materiály v oblasti energetiky

podnikatelé, školy, komory, spolky, obecně prospěšné společnosti, sdružení právnických osob, veřejné výzkumné instituce

200

100

28.02.2015

Energetický management

 

E.1

Zavádění systematému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

kraje, města nad 100 tisíc obyvatel

300

80

28.02.2015

 

E.2

Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC

obce, MČ, kraje, společnosti 100% vlastněné obcí nebo MČ

100

80

28.02.2015

 

Další informace na stránkách:

www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54083

Nastavení cookies