01.04.2015
Ing. Michaela Maturová

Smlouva o spolupráci a Řídící výbor IPRÚ

Zastupitelstvo statutárního města Liberec schválilo na svém zasedání 26. 3. 2015 Smlouvu o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou a zřízení Řídícího výboru IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou.

Řídící výbor IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou byl schválen v tomto složení:

č.

organizace

zástupce

právo hlasovat

1

Statutární město Liberec

p. Tibor Batthyány, primátor

Ano

2

Statutární město Liberec

Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Ano

3

Statutární město Liberec

Ing. Jaroslav Zámečník, zastupitel, jednatel Euroregionu Nisa

Ano

4

Statutární město Liberec

Ivana Sulovská – Centrum Kašpar - služby pro zaměstnanost

Ano

5

Statutární město Liberec

Pavla Haidlová – zástupce Neziskovky Liberecka, předsedkyně Výboru pro rozvoj a územní plánování

Ano

6

Statutární město Liberec

Ing. Radka Kotasová Loučková – podnikatelský sektor

Ano

7

Statutární město Liberec

Vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací – bude VŘ

8

Statutární město Jablonec nad Nisou

Ing. Petr Beitl, primátor

Ano

9

Statutární město Jablonec nad Nisou

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora pro rozvoj

Ano

10

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mgr. Miroslava Rýžaková, vedoucí humanitního odboru MMJNN

Ano

11

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mgr. Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací MMJNN

Ano

12

Statutární město Jablonec nad Nisou

Ing. Iva Hübnerová - zástupce podnikatelů (členka RSK za KHK)

Ano

13

Zástupce kraje

RNDr. Vít Příkaský - člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova

Ano

14

SML

Manažer IPRÚ

Ne

Předsedou ŘV IPRÚ byl schválen Mgr. Jan Korytář, statutární město Liberec, místopředsedou pak JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, statutární město Jablonec nad Nisou.

 

Smlouvu o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou a zřízení Řídícího výboru IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou bude ještě schvalovat zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou, následně bude svoláno ustavující jednání ŘV IPRÚ .

Nastavení cookies