12.11.2014
Ing. Michaela Maturová

Vláda ČR schválila 27.10.2014 Program předcházení vzniku odpadů ČR

Předcházení vzniku odpadů je jednou z významných priorit ČR a Evropské unie. Míří ke snižování množství vznikajících odpadů a zároveň k eliminaci jejich nebezpečných vlastností, které se mohou negativně podepsat na životním prostředí i zdraví obyvatel.

Program předcházení vzniku odpadů ČR zpracovaný Ministerstvem životního prostředí ke ztažení níže.

Nastavení cookies