21.06.2013
Jan Král

Vláda ČR schválila Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020

Ve středu 22. května schválila vláda nový strategický dokument „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020“, neboli Cyklostrategie 2013. Materiál mapuje stávající situaci v oblasti cyklistické dopravy a cykloturistiky a navrhuje opatření pro její rozvoj nejen v oblasti dopravy, ale také cestovního ruchu, zdravotnictví a životního prostředí. Aktualizovaná Cyklostrategie nahradí dosud platný vládní dokument, který schválila česká vláda v roce 2004.

Cyklostrategie 2013 představuje nástroje nezbytné pro rozvoj cyklistické dopravy v ČR. Dokument byl připraven Centrem dopravního výzkumu, v.vi., pod vedením národního cyklokoordinátora. Aby byla Cyklostrategie funkční, musí být realizována na všech řídících úrovních veřejné správy, tedy na úrovni státní, krajské i municipální, ve spolupráci se soukromým a neziskovým sektorem. Protože odpovědnost za budování cyklistické infrastruktury mají obce a města, spolupráce s místní samosprávou je klíčová. Za účelem naplňování cílů stanovených v Cyklostrategii byla městy založena celonárodní sít Asociace měst pro cyklisty. 

Strategie definuje čtyři základní okruhy, které mají přispět ke změně klimatu v podpoře cyklistické dopravy a cykloturistiky:

  • finance
  • bezpečnost a legislativa
  • cyklistická akademie (vzdělávací program o cyklistické kultuře)
  • cykloturistika (národní produkt Česko jede).

Cyklostrategie v plném znění je dostupná zde:

Nastavení cookies