20.06.2013
Jan Král

Vláda schválila metodiku přípravy veřejných strategií

Vláda České republiky na svém jednání dne 2. května 2013 schválila Metodiku přípravy veřejných strategií, jejímž cílem je představit obecně vhodný a aplikovatelný postup tvorby strategických dokumentů v české veřejné správě.

Důvodem vzniku metodiky je reakce na současný nevyhovující stav procesu přípravy a schvalování veřejných strategií v České republice. Metodika popisuje zejména proces přípravy strategie, a to od identifikace potřeby tvorby strategie po její přípravu k implementaci a schválení. Popisuje jednotlivé postupy a aktivity tvorby strategického dokumentu, definuje metody řízení procesu tvorby strategie a role jednotlivých aktérů.

Metodiku schválenou  Vládou České republiky bude využívat při tvorbě aktualizované strategie rozvoje i město Liberec.

Schválená verze metodiky je dostupná zde.

Nastavení cookies