Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 1606, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 23.10.2018 do 09.11.2018 , Mgr. Lucie Šťastná

Záměr převodu nemovitostí (dar) - č. p. 1201, k.ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument

 

Číslo 1605, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 23.10.2018 do 09.11.2018 , Mgr. Lucie Šťastná

Výběrové řízení na využití volných prostor - nám. Soukenné č. p. 866

Dokument

 

Číslo 1604, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 23.10.2018 do 09.11.2018 , Mgr. Lucie Šťastná

Záměr změny výše nájemného za pronájem nebytového prostoru nám. Soukenné č. p. 866

Dokument

 

Číslo 1595, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 19.10.2018 do 07.11.2018 , Mgr. Lucie Šťastná

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - Staré Pavlovice p. č. 660/3

Dokument

 

Číslo 1594, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 19.10.2018 do 07.11.2018 , Mgr. Lucie Šťastná

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - Krásná Studánka p. č. 41/2

Dokument

 

Číslo 1567, statutární město Liberec zastoupené - Mateřská škola "Nad Přehradou", Klášterní 149/16, Liberec, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 16.10.2018 do 01.11.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor

Dokument

 

Číslo 1564, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 15.10.2018 do 01.11.2018 , Petra Seifertová

Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemky p. č. 323/28, p. č. 323/29, p. č. 323/32, p. č. 323/36 k. ú. Horní Hanychov, spoluvlastnický podíl 51/100 na budovách  č. p. 575, č. p. 576, č. p. 577, č. p. 581 k. ú. Horní Růžodol

Dokument

 

Číslo 1558, statutární město Liberec zastoupené - Zoologická zahrada Liberec, Lidové sady 425/1, Liberec 1, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 12.10.2018 do 29.10.2018 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu objektu - p. p. č. 1673 v k. ú. Ruprechtice

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 1524, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 10.10.2018 do 02.11.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - č. ULB/045/2018 prodej nemovitosti k. ú. Starý Harcov

Dokument, Snímek

 

Číslo 1518, statutární město Liberec zastoupené - Základní škola, Orlí 140/7, Liberec, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 09.10.2018 do 25.10.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor

Dokument

 
Strana: [1]  [2]