Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 1567, statutární město Liberec zastoupené - Mateřská škola "Nad Přehradou", Klášterní 149/16, Liberec, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 16.10.2018 do 01.11.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor

Dokument

 

Číslo 1564, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 15.10.2018 do 01.11.2018 , Petra Seifertová

Záměr prodeje nemovitých věcí - pozemky p. č. 323/28, p. č. 323/29, p. č. 323/32, p. č. 323/36 k. ú. Horní Hanychov, spoluvlastnický podíl 51/100 na budovách  č. p. 575, č. p. 576, č. p. 577, č. p. 581 k. ú. Horní Růžodol

Dokument

 

Číslo 1558, statutární město Liberec zastoupené - Zoologická zahrada Liberec, Lidové sady 425/1, Liberec 1, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 12.10.2018 do 29.10.2018 , Petra Seifertová

Záměr pronájmu objektu - p. p. č. 1673 v k. ú. Ruprechtice

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 1524, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 10.10.2018 do 02.11.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - č. ULB/045/2018 prodej nemovitosti k. ú. Starý Harcov

Dokument, Snímek

 

Číslo 1518, statutární město Liberec zastoupené - Základní škola, Orlí 140/7, Liberec, příspěvková organizace

Vyvěšeno od 09.10.2018 do 25.10.2018 , Petra Seifertová

Oznámení o záměru pronajmout nebytový prostor

Dokument

 

Číslo 1516, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 09.10.2018 do 26.10.2018 , Petra Seifertová

Záměr převodu pozemku (dar) - p. č. 1158/8 k. ú. Doubí u Liberce, záměr převodu pozemku (směna) - p. č. 1166/2 k. ú. Doubí u Liberce

Dokument

 

Číslo 1490, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 03.10.2018 do 01.11.2018 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 3416/3 k. ú. Liberec

Dokument