Nemovitosti (prodej,pronájmy, aj.)

Číslo 260, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 19.02.2019 do 19.03.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 453/5 k. ú. Machnín, p. č.550/1 a p. č. 550/8 k. ú. Dolní Hanychov

Dokument

 

Číslo 245, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 13.02.2019 do 14.03.2019 , Petra Seifertová

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách - č. ULB/007/2019

Dokument

 

Číslo 241, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 12.02.2019 do 28.02.2019 , Petra Seifertová

Záměr prodloužení doby platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu na adrese ul. Pionýrů 976, Liberec 6

Dokument

 

Číslo 226, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 12.02.2019 do 12.03.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 801/10 k. ú. Staré Pavlovice

Dokument

 

Číslo 220, statutární město Liberec (odbor cestovního ruchu, kultury a sportu)

Vyvěšeno od 08.02.2019 do 11.03.2019 , Petra Seifertová

Záměr propachtovat 41 částí pozemků (nemovitých věcí), jejichž součástí jsou plakátovací plochy

Dokument 1, Dokument 2

 

Číslo 218, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 08.02.2019 do 28.02.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků na Liberecký kraj (bezúplatný převod) - p. č. 157/2 k. ú. Kateřinky u Liberce

Dokument

 

Číslo 196, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 07.03.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 1301 k. ú. Ruprechtice, p. č. 1283/41 k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument

 

Číslo 195, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Vyvěšeno od 07.02.2019 do 09.04.2019 , Petra Seifertová

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 5199/3 k. ú. Liberec

Dokument