27.06.2012
neschváleno

Číslo 1063, Statutární město Liberec (odbor ekonomiky a majetku)

Dodatek k nájemní smlouvě

Příloha:

Dokument