01.06.2012
neschváleno

Číslo 902, Statutární město Liberec, zastoupené : Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace

Pronájem nebytových prostor - k.ú. Liberec - Starý Harcov

Příloha:

Dokument