04.06.2012
neschváleno

Číslo 907, Statutární město Liberec, zastoupené: Základní umělecká škola Liberec, Frýdlantská 1359/19, Liberec 1, příspěvková organizace

Pronájem nebytových prostor - k.ú. Liberec

Příloha:

Dokument