05.04.2012
neschváleno

Číslo 582, Zeměměřický úřad, Pod Sídlištěm 9, Praha 8

Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací na území města Liberec

Příloha:

Dokument