05.06.2012
neschváleno

Číslo 915, Pozemkový fond České republiky

Oznámení o zamýšleném převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

Příloha:

Dokument