20.06.2012
Karel Horník

Číslo 1009, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Přeložka kabelové smyčky" - ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Dokument