20.06.2012
Karel Horník

Číslo 1010, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Lbc, Kateřinky kVN mezi TS 177 a 41" - ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Dokument