20.06.2012
Karel Horník

Číslo 1012, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Lbc, Žákovská, p.p.č. 124, SP100, AYKY25, Valent" - ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Dokument